Nasz Blog

Systemy business intelligence

Systemy business intelligence mają ścisły związek z pojęciem analityki biznesowej. Co więcej, biorąc pod uwagę obecne trendy rynkowe można pokusić się o stwierdzenie, że praca analityków biznesowych nie byłaby możliwa bez opisywanych narzędzi business intelligence.

Czym zatem – w praktyce – są rozwiązania business intelligence?

Systemy business intelligence to programy, których celem jest przetwarzanie danych dotyczących funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Otrzymane w ten sposób informacje wykorzystywane są głównie w celu zwiększenia konkurencyjności firm, niemniej jednak nierzadko służą one także przewidywaniu sytuacji kryzysowych. Mówiąc wprost; narzędzia business intelligence pomagają w świadomym kierowaniu przedsiębiorstwem w oparciu o twarde dane. Warto dodać, iż narzędzia business intelligence gromadzą dane z różnych systemów informatycznych. Dzięki temu odnalezienie potrzebnych informacji jest proste, a dodatkowo nie zajmuje zbyt wiele czasu.

Wdrożenia business intelligence związane są z koniecznością wprowadzenia zmian w strukturze funkcjonowania firmy. Czy jednak wykonanie tego kroku faktycznie wpłynie pozytywnie na wyniki biznesowe osiągane przez markę? Zdecydowanie tak. Analizy i raporty tworzone dzięki wykorzystaniu narzędzi business intelligence, pozwalają na uzyskanie informacji dotyczących funkcjonowania dowolnie wybranego działu firmy. W ten prosty sposób możemy na przykład określić wysokość kosztów, sprzedaży czy też skuteczność prowadzonych kampanii reklamowych. Nowoczesne narzędzia do analizy danych umożliwiają przedstawienie informacji w postaci tabeli czy też wykresu o dowolnym typie, kształcie etc. Wspomniana opcja nie tylko podnosi poziom czytelności danego raportu ale także – a może właśnie przede wszystkim – pozwala na lepsze rozumienie analizowanego procesu. Warto dodać, iż obsługa rozwiązań business intelligence nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Wszystko, co musi zrobić użytkownik to wskazać konkretne źródło (np. arkusz Excel) i… gotowe. Program sam przetworzy dostarczone mu w ten sposób informacje, a następnie zaprezentuje je w wybranej formie.

Czytaj więcej: Narzędzia business intelligence

Używanie narzędzi do analizy danych w znacznym stopniu wpływa zarówno na czas, jak i efektywność podejmowanych decyzji biznesowych. Rozwiązania business intelligence przyczyniają się także do obniżenia kosztów utrzymania działu IT. Co więcej, wybrane programy tego rodzaju – takie jak na przykład Qlik Sense – są całkowicie mobilne. Z pomocą tego oprogramowania BI użytkownicy mogą tworzyć wizualizacje danych, dashboardy i raporty w dowolnie wybranym miejscu, wykorzystując do tego urządzenia takie jak komputer, tablet czy nawet smartfon. A wszystko to bez konieczności angażowania działu IT! Warto dodać, iż korzystanie z systemów business intelligence na urządzeniach mobilnych zdecydowanie ułatwia podejmowanie ważnych decyzji w momencie, gdy pozostajemy poza obszarem miejsca pracy.

Czytaj także: Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych