Strona Główna

AdminToolbox Alerts

Aktywne powiadomienia oparte o dane Qlik Sense

Zmień pasywną analitykę w informacje inicjujące działania! Aplikacje Qlik Sense mogą pracować dla Ciebie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Opis produktu

AdminToolbox Alerts

Nawet najlepsza analityka, która ogranicza się tylko do pokazania informacji, których poszukujemy, dość szybko osiąga maksimum swoich możliwości. Aktywne powiadomienia, mogą inicjować działania tam, gdzie są one najbardziej efektywne. Z alertami, monitorowanie kluczowych wskaźników, zagrożonych terminów lub poprawności danych może odbywać się automatycznie.

Poszczególne powiadomienia mogą być subskrybowane przez pojedynczych użytkowników lub całe grupy. AdminToolbox pozwala także na precyzyjną konfigurację wyglądu wiadomości, częstotliwości jej dostarczania oraz czasu, w którym odbiorca nie chce, aby mu przeszkadzano.

Powiadomienia AdminToolbox są łatwe we wdrożeniu a jednocześnie dają duże możliwości tworzenia zarówno prostych, jak i złożonych warunków opartych o dane pochodzące z aplikacji Qlik Sense.

Kluczowe korzyści

Zalety AdminToolbox Alerts

Wykorzystaj siłę Qlik Sense

Alerty AdminToolbox pozwalają w pełni wykorzystać dane w istniejących aplikacjach Qlik Sense client-mananged. Tworząc alerty, masz dostęp do całej mocy obliczeniowej Qlik. Możesz używać tych samych, co w Qlik Sense, wyrażeń, zdefiniowanych wcześniej elementów głównych, miar i wymiarów.

Łącz dane z różnych aplikacji

Tworząc alerty w AdminToolbox, możesz swobodnie łączyć dane pochodzące z różnych aplikacji. Możesz także, odkładać historię wybranych wartości z Qlik Sense, np. na potrzeby analizy trendu tej wartości. To unikalne cechy na rynku rozwiązań alertowych dedykowanych dla Qlik Sense. Sam decyduj, kiedy warto budować nową aplikację na potrzeby powiadomień, a kiedy wystarczą możliwości AdminToolbox.

Proste lub złożone? Ty decydujesz.

AdminToolbox ma rozbudowane możliwości obliczeniowe. Dzięki temu, można tworzyć zarówno proste, jak i całkiem złożone warunki alertów a treść powiadomień, uzupełnić przydatnymi danymi. Kilkadziesiąt funkcji pozwala na operowanie ciągami wartości, tabelami oraz wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem wartości liczbowych, dat i łańcuchów znaków.

Zdarzenia systemowe

Administracja i infrastruktura systemu BI są także ważne. Wczesne powiadomienie o niedostępności serwera Qlik, jego przeciążeniu lub problemie z przeładowaniem kluczowej aplikacji może być decydujące przy ograniczeniu negatywnych skutków takich zdarzeń.

Dla kogo?

Każda organizacja korzystająca z Qlik Sense client-managed.

Przykładowe scenariusze zastosowania:

 • Ciągłe i automatyczne monitorowanie zdarzeń niepożądanych, takich jak: niespójności danych, przekraczanie czasów SLA, transakcje poniżej dopuszczalnej marży, itp;
 • Odciążenie analityków i użytkowników analiz przez automatyzację analiz rutynowych i cyklicznych;
 • Detekcja anomalii, zmian trendu, fraudów;
 • Przypomnienia o zbliżających się terminach;
 • Proste powiadomienia informujące o statusach operacji, procesów, itp.;
 • Wczesne informowanie o postępach i ew. zagrożeniu realizacji planu (motywacja pracowników);

Pozostałe funkcjonalności

Częścią AdminToolbox jest moduł Security, ułatwiający zarządzanie uprawnieniami do aplikacji i licencjami dostępowymi Qlik Sense. Więcej o AdminToolbox Security:

Dowiedz się więcej

Zainteresowany?

Zapytaj o AdminToolbox Alerts

  Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

  Dlaczego Hogart?

  Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

  Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

  Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.