Nasz Blog

Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie Business Intelligence? Jak wspierać modelowanie danych w firmie? Poznaj narzędzie, dzięki któremu Twoja organizacja uzyska większe możliwości w zakresie efektywniejszego podejmowania decyzji.

Z roku na rok w przedsiębiorstwach przetwarzane są coraz większe wolumeny danych. Jednocześnie ciągle przybywa różnego rodzaju źródeł informacji, które trzeba, lub przynajmniej warto analizować, aby podejmować trafne decyzje. 

W takich warunkach, efektywne zarządzanie wymaga zastosowania narzędzi analitycznych – w tym m.in. rozwiązań Business Intelligence. Ich kluczowym zadaniem jest przetworzenie danych, pochodzących z różnych źródeł, do formy użytecznych dla użytkowników informacji oraz udostępnienie tych informacji w taki sposób, by ich odbiorcy mogli możliwie szybko podjąć najlepszą decyzję. Im szybciej taki proces może przebiegać i im bardziej aktualne i rzetelne dane ulegają przetworzeniu, tym wyższa zdolność firmy do efektywnego zarządzania w czasach dużej zmienności.

Czym jest modelowanie danych i dlaczego jest potrzebne w firmie?

Tam, gdzie przetwarzane są duże ilości informacji, trudno o skuteczne zarządzanie bez właściwego modelowania danych. Modele danych to logiczne struktury informacji, uporządkowane w taki sposób, by odpowiadały specyfice działania danej organizacji. Modele odzwierciedlają zachodzące w firmie procesy biznesowe oraz role, jakie w poszczególnych procesach pełnią różni użytkownicy. Są one próbą możliwie wiernego odzwierciedlenia rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Modele danych powstają, by udzielać możliwie szybkich i kompletnych odpowiedzi na różnego rodzaju pytania pojawiające się w procesach decyzyjnych. Jednocześnie mają one wspierać użytkowników oprogramowania w realizowaniu konkretnych operacji.

Skuteczne modelowanie danych w przedsiębiorstwie – wsparcie przez dedykowane rozwiązania BI

Dla przykładu: na etapie wdrożenia rozwiązania Qlik Sense ustalane są potrzeby użytkowników odpowiedzialnych w firmie za poszczególne obszary działalności i procesy biznesowe. 

Na różnych stanowiskach, zapotrzebowanie na konkretne informacje, analizy czy raporty, determinuje sposób, w jaki system ma agregować, przetwarzać i wizualizować informacje. Dane modeluje się po to, by w trakcie użytkowania systemu wszyscy jego użytkownicy mieli swobodny i wygodny dostęp do potrzebnych informacji bez angażowania pracowników z obszaru IT. Szalenie ważne przy tym jest, by wiedza udostępniana przez system zawsze bazowała na danych rzetelnych, sprawdzonych i aktualnych. 

Qlik Sense – narzędzie analityczne wspierające decydentów w biznesie

Qlik Sense to kompleksowa platforma Business Intelligence, którą wyróżnia samoobsługowy charakter. Po jej wdrożeniu wszyscy użytkownicy, niezależnie od pozycji w hierarchii firmy czy działu, korzystają z analityki biznesowej w pełni samodzielnie. Co istotne, Qlik Sense pozwala analizować dane w sposób dynamiczny i interaktywny, tzn. umożliwia badanie zależności między danymi, jak również samodzielne projektowanie różnego rodzaju raportów, zestawień czy analiz. 

Dodatkową zaletą jest wysoka dostępność samego narzędzia, która przekłada się na szybkość i swobodę, z jaką użytkownicy mogą korzystać z potrzebnych im informacji. Z Qlik Sense można korzystać w modelu chmury, a samo rozwiązanie jest dostępne nie tylko na komputerach stacjonarnych czy laptopach, ale także na smartfonach i tabletach. 

Czytaj także: Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych w chmurze?

Korzyści z wdrożenia narzędzi BI?

Badania rynkowe poświęcone skutkom wykorzystania narzędzi analityki biznesowej przez firmy  (prowadzone na przestrzeni ostatniej dekady) bardzo wyraźnie pokazują pozytywny wpływ tych narzędzi na kluczowe wskaźniki określające wyniki firm oraz ich pozycję konkurencyjną. Przedsiębiorstwa, które kładą nacisk na wykorzystanie dostępnych w organizacji danych (data-driven organizations), odnoszą jednoczesne korzyści na wielu polach. Są bardziej rentowne, osiągają wyższą produktywność, łatwiej jest im zwiększać sprzedaż, a zarazem utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów. Z czego to wynika? 

Różne firmy, choć mają bardzo różne modele biznesowe, to gdy realnie wykorzystują w procesach decyzyjnych nowoczesne narzędzia do analityki biznesowej, pojawia się u nich szereg wspólnych, charakterystycznych prawidłowości:

 • Użytkownicy w sposób dynamiczny, samodzielnie prowadzą analizy informacji rezydujących w hurtowni danych. Dane są dostępne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszystkie decyzje wypracowywane są szybciej. Co więcej, użytkownicy mają możliwość prowadzenia analiz w sposób interaktywny, eksplorując dane i analizując logiczne zależności między nimi.
 • Użytkownicy analizują dane pochodzące z wielu źródeł, także zewnętrznych.
 • Raporty, analizy i informacje są wizualizowane w sposób preferowany przez użytkownika, tak by maksymalnie ułatwić mu pracę.
 • Narzędzie analityczne integruje kluczowe systemy informatyczne i aplikacje wykorzystywane przez przedsiębiorstwo – w warstwie analizy przetwarzanych przez te systemy danych.
 • Użytkownicy mają możliwość przeprowadzania różnego rodzaju symulacji, które wspierają ich w procesach planowania oraz prognozowania trendów. 

Jak wybrać właściwe narzędzie BI i dobrego partnera do jego wdrożenia?

Zasada wyboru samego rozwiązania, jak i firmy do przeprowadzenia wdrożenia, jest stosunkowo prosta: „Odpowiedzialne zadania powierzaj odpowiedzialnym partnerom”.

Na co zatem warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o wdrożeniu narzędzia BI?

 • Wiodąca i sprawdzona technologia – upewnij się, czy narzędzie, które chcesz wdrożyć, zostało wykorzystane przez wiarygodne organizacje. Jeśli możesz, sprawdź opinie na temat tej technologii, najlepiej u samego źródła, czyli u użytkowników, którzy odnieśli z niej korzyści.
 • Solidny, bezpieczny i doświadczony partner – dowiedz się jak najwięcej o firmie, która ma wziąć odpowiedzialność za wdrożenie: jakie ma dokonania, co mówią o niej jej klienci, ile przeprowadziła projektów zakończonych sukcesem, jak podchodzi do kwestii bezpieczeństwa narzędzia oraz danych. Sprawdź, jakie zasoby może zagwarantować na etapie wdrożenia i utrzymania rozwiązania. 
 • „Dobra cena” – nie sztuką jest wybrać najtańszą opcję. Sztuka polega na wybraniu takiego rozwiązania, które przyniesie oczekiwane korzyści i zagwarantuje optymalny ROI. Nie kieruj się więc przede wszystkim atrakcyjną ceną rozwiązania.
 • Udokumentowane wdrożenia – sprawdź, jakimi wdrożeniami może pochwalić się dostawca rozwiązania. Zwróć szczególnie uwagę na to, czy i jakie ma dokonania w Twojej branży lub w firmach o podobnym do Twojego modelu działania. Jakiego rodzaju korzyści odniosły te firmy? 
 • Stopień odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby – upewnij się, że narzędzia spełnią oczekiwania użytkowników. Pamiętaj, że z analityki biznesowej korzystają pracownicy na różnych szczeblach organizacji i do różnych celów, a zatem zakres ich oczekiwań względem rozwiązania BI może być szeroki. Sprawdź, jak dostawca podchodzi do kwestii analizy tych wymagań, jakimi metodami pracuje, w jaki sposób zapewni integrację danych oraz ich udostępnianie poszczególnym grupom użytkowników. 
 • Metody pracy na etapie wdrożenia oraz utrzymanie systemu po wdrożeniu – sprawdź, czy w procesie wdrożeniowym dostawca może zaoferować zwinne podejście (metodologia Agile) oraz jaki model współpracy oferuje po zakończonym wdrożeniu. Jaki może zapewnić poziom wsparcia, jak wygląda kwestia aktualizacji systemu, jaki jest czas reakcji na zgłoszenia, w jaki sposób będzie można rozwijać lub skalować system, itd. 
 • Model finansowania inwestycji – wprawdzie niska cena nie powinna przesądzać o wyborze narzędzia analitycznego, natomiast dla przedsiębiorstwa kluczowe mogą się okazać koszty utrzymania rozwiązania po jego uruchomieniu. Sprawdź, czy jest możliwość korzystania z systemu w modelu usługi (SaaS), jakie są pełne koszty utrzymania rozwiązania, jakich potrzebujesz zasobów i jak mogą się kształtować koszty w sytuacji, gdy będziesz chciał znacząco rozwijać lub redukować zakres korzystania z systemu. 

Czytaj także: Narzędzia Business Intelligence