Nasz Blog

Efektywna analiza danych z HR Qlik Sense

Dzięki HR Qlik Sense managerowie odpowiedzialni za zarządzanie personelem, mogą podejmować trafniejsze decyzje i w odpowiednim momencie reagować na zmiany. Dlaczego? Ponieważ uzyskują wygodny, szybki i bezpieczny dostęp do informacji o zasobach ludzkich. HR Qlik Sense to analityka HR dostępna od ręki – potrzebne informacje i wskaźniki online bez angażowania działu HR w przygotowywanie czy przekazywanie informacji.

Wykorzystaj najlepsze praktyki w obszarze rozwiązań analitycznych HR

Pakiet startowy HR Qlik Sense powstał na bazie najlepszych praktyk w obszarze rozwiązań analitycznych HR, zaprojektowanych m.in. dla firmy Securitas Polska oraz gigantów z branży farmaceutycznej. Aplikacja wspomaga organizacje w analizie dużej ilości danych HR i pomaga je przetworzyć w konkretną wiedzę. Rozwiązanie może być zastosowane na każdym poziomie hierarchii organizacyjnej.

Kto jest odbiorcą rozwiązania HR Qlik Sense?

Managerowie odpowiedzialni za zarządzanie ludźmi, kadra zarządzająca
Działy HR, Controllingu, Operacji i inne działy które analizują dane HR

Korzystając z HR Qlik Sense zyskujesz:

 • Szybki dostęp do danych HR, najczęściej poszukiwanych przez liderów zarządzających ludźmi i zespołami
 • Dostęp do danych HR, przedstawionych w atrakcyjnej formie wizualnej – tzw. kokpitów managerskich (dashboadrów). Jeden rzut oka na kokpit powinien wystarczyć, by efektywnie monitorować zjawiska przebiegające w Twojej organizacji.
 • Możliwość samodzielnego analizowania do poziomu pojedynczych danych, a także selekcjonowania, grupowania danych HR
 • Bezpieczeństwo w zakresie udostępniania i przetwarzania danych wrażliwych

Jakie działania wspiera HR Qlik Sense? 

HR Qlik Sense jest narzędziem klasy business intelligence. Aplikacja Qlik umożliwia sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi, pozwala również wychwytywać i przewidywać trendy związane z fluktuacją kadr. System wspiera analizę takich elementów jak: wynagrodzenia, benefity, rotacje, retencje, nieobecności, wskaźniki demograficzne oraz przyjęte w organizacji modele kompetencji. Co ważne, HR Qlik Sense pokazuje dynamikę zmian, ponieważ nie tylko prezentuje dane obecne, ale przetwarza też dane historyczne.

Jako manager odpowiedzialny za zarządzanie ludźmi z aplikacją HR Qlik Sense możesz:

 • Lepiej planować potrzebne zasoby do realizacji określonych zadań w krótkim i średnim terminie, w tym zarządzać nieobecnościami.
 • Przewidywać odejścia pracowników związane np. ze zbliżającą się datą przejścia na emeryturę czy długością stażu.
 • Analizować koszty pracownicze w różnych kontekstach.
 • Skuteczniej negocjować z pracownikami wynagrodzenia i benefity w oparciu o przekrojowe analizy wynagrodzeń.
 • Kształtować politykę rozwoju pracowników w oparciu o przyjęty w firmie model kompetencji.
 • Określać zapotrzebowanie na pracowników, kompetencje, talenty, jak również na szkolenia i warsztaty rozwojowe.
 • Analizować nierówności oraz czynniki wprowadzające różnorodność w pracy, co pozwala przeciwdziałać nierównościom destabilizującym biznes.
 • Na bieżąco analizować wszelkie ważne dla lidera wskaźniki dotyczące wydajności, efektywności, kosztów itd.

ZAPYTAJ O HR QLIK SENSE

W jakich obszarach HR Qlik Sense wspiera managerów?

 • PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
 • REKRUTACJA
 • PLANOWANIE SUKCESJI STANOWISK
 • PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIER
 • ZARZĄDZANIE NIEOBECNOŚCIAMI i ZASTĘPSTWAMI
 • KSZTAŁTOWANIE POLITYKI PREMIOWEJ
 • NEGOCJACJE WYNAGRODZEŃ
 • ROZWIJANIE ZESPOŁU (kompetencje, szkolenia)
 • PRZECIWDZIAŁANIE NIERÓWNOŚCIOM W MIEJSCU PRACY
 • ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ WŚRÓD PRACOWNIKÓW
 • WYCHWYTYWANIE TRENDÓW

Co powinieneś wiedzieć o HR Qlik Sense?

 • Rozwiązanie Business Intelligence
  HR Qlik Sense jest rozwiązaniem klasy BI, które umożliwia integrację, udostępnianie, wizualizację i analizę danych z obszaru HR.
 • Zestaw najczęściej wykorzystywanych analiz i raportów
  Aplikacja wspiera zarządzanie i podejmowanie decyzji większości działów HR i liderów zarządzających zespołami. W ramach wdrożenia system jest dostosowywany do indywidualnych wymagań organizacji i managerów.
 • Wszystko o pracowniku i zespołach
  Zakresem informacji dla HR Qlik Sense są wszelkie dane dotyczące pracownika: czy i jakie odbywa szkolenia, czy uczy się języków, jakie rozwija kompetencje, czy choruje, jakie ma uprawnienia, jaką ma przewidzianą ścieżkę kariery. Oprócz tego dostępne są inne twarde dane dotyczące wynagrodzeń, premii, benefitów, podwyżek, pakietów socjalnych itp. W zasadzie HR Qlik Sense może dostarczać managerom dowolnych informacji o pracownikach w zakresie odpowiadającym potrzebom managera.
 • Informacje z firmy w odniesieniu do danych z regionów i gospodarki
  System może pokazywać informacje firmowe w odniesieniu do danych z regionów i gospodarki – np. wynagrodzenia na tle średnich zarobków w województwach czy wskaźnika bezrobocia.
 • Raporty i analityka HR dostępne online
  Manager korzysta z raportów w dowolnym momencie bez angażowania pracowników HR.
 • Integracja i wizualizacja danych z wielu źródeł
  HR Qlik Sense najczęściej wizualizuje dane pochodzące z systemów ERP, jak również modułów czy aplikacji wspomagających pracę działu kadr i działów księgowości.
 • Szybkie wdrożenie
  Wykorzystanie standardu aplikacji opracowanej w technologii Qlik (“pakietu startowego HR Qlik Sense”) pozwala uruchomić w pełni działający system zaledwie w kilka tygodni.
 • RODO friendly / zgodność z RODO
  Rozwiązanie jest w pełni dostosowane do obecnie obowiązujących regulacji związanych z administrowaniem i przetwarzaniem danych osobowych.
 • Sekundy zamiast godzin
  Zaawansowane narzędzia analityczne HR pozwalają przedstawić użytkownikowi na żądanie potrzebne informacje w ciągu kilku sekund. Zazwyczaj czas oczekiwania na raporty, zestawienia lub wskaźniki bez tego rodzaju rozwiązania zajmuje kilka godzin i wymaga zaangażowania pracowników działów HR, księgowości lub IT.

Korzyści z użytkowania HR Qlik Sense?

 • Szybki i łatwy dostęp do potrzebnej wiedzy
 • Krótkie wdrożenie działającego systemu
 • Realne, spójne, pozbawione błędów dane
 • Odciążenie działu HR z przygotowywania informacji
 • Trafne decyzje managerów
 • Optymalizacja zarządzania kadrami w poszczególnych działach
 • Niższe koszty związane z lepszym zarządzaniem ludźmi
 • Wychwytywanie trendów w HR mających istotny wpływ na biznes
 • Przygotowanie firmy na odejścia pracowników
 • Redukcja ryzyk związanych z fluktuacją kadr
 • Możliwość automatyzacji powiadomień i dystrybucji wewnętrznej standaryzowanych raportów

ZAPYTAJ O HR QLIK SENSE

Jak HR Qlik Sense wspiera strategię firmy?

HR Qlik Sense wspiera strategię organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Dziś utrzymanie i pozyskanie właściwych pracowników jest trudne i kosztowne. System pozwala lepiej monitorować zarówno potrzeby pracodawcy, jak i pracowników, procesy rozwojowe, zarobki. Dla organizacji ma to strategiczne znaczenie. Wiele firm stawia sobie cele związane z HR, związane np. z  udziałem kobiet na stanowiskach, czy wyrównywaniem dysproporcji w zarobkach. Naszą ideą jest wyposażyć osoby zaangażowane w realizację strategii wszelkie potrzebne do tego dane, tak aby decyzje były podejmowane w oparciu o fakty.

Poinformowany pracownik podejmuje lepsze decyzje!

Czytaj także: Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych