Nasz Blog

Wizualizacja wyników modelowania z użyciem metod właściwych dla Credit Scoringu, z Qlik Sense

Z dumą informujemy, że już że już od tego tygodnia w sprzedaży dostępna będzie książka Modelowanie dla biznesu, wydawnictwa SGH pod redakcją Ewy Frątczak. Jeden z rozdziałów książki, poświęcony będzie m.in. wizualizacji wyników modelowania z użyciem metod właściwych dla Credit Scoringu, z wykorzystaniem narzędzia Qlik Sense.

Autorami rozdziału są m.in: Marta Jasiewicz Badowska i Bartosz Staniów, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w zakresie realizacji projektów Qlik dla firmy farmaceutycznej Aurovitas-Apotex. Przypominamy również, że autorzy gościli na tegorocznym Qlik Analytics Tour, prezentując case study z wdrożenia Qlik w Aurovitas-Apotex i opowiadając m.in. o zastosowaniu metodologii CS w optymalizacji zarządzania pośrednimi strukturami sprzedaży, roli Qlik Sense w ułatwieniu interpretacji wyników i ich późniejszym wykorzystaniu biznesowym.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich tematów omówionych w rozdziale 8. poświęconym tematyce Credit Scoringu.

Autorzy: Marta Jasiewicz-Badowska, Karol Przanowski, Bartosz Staniów, Krystyna Rup

Rozdział 8. Dynamiczne segmentacje klientów korporacyjnych i zespołów sprzedażowych metodami credit scoringu

8.1. Wprowadzenie do credit scoringu
8.1.1. Początki credit scoringu
8.1.2. Etapy budowy modelu scoringowego
8.1.3. Definicja default
8.1.4. Struktura danych – ABT i próby modelowe
8.1.5. Podział zmiennych na kategorie
8.1.6. Selekcja zmiennych i ich raporty
8.1.7. Ocena kandydatów i wybór finalnego modelu
8.1.8. Wdrożenie modelu i monitorowanie poprawności jego działania

8.2. Segmentacja sieci aptecznych metodami credit scoringu8.2.1. Zarys specyfiki rynku farmaceutycznego
8.2.2. Wzbogacenie procesu zarządzania sieciami z wykorzystaniem klasycznych modeli scoringowych
8.2.3. Obszar aplikacji modelu
8.2.4. Modelowanie rankingu efektywności per apteka
8.2.5. Interpretacja wybranych zmiennych w modelu
8.2.6. Budowa komplementarnego procesu analitycznego – BI i modelowanie predykcyjne
8.2.7. Szkolenie z podstaw teoretycznych, prezentacja narzędzia oraz obszary do zastosowania jako newralgiczny punkt we wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań
8.2.8. Dywersyfikacja strategii biznesowych i komunikacja oparta na porządkowaniu rzeczywistości

8.3. Credit scoring dla przedstawicieli medycznych
8.3.1. Wprowadzenie do uwarunkowań biznesowych w zarządzaniu zespołem sprzedażowym dedykowanym do rynku faramaceutycznego
8.3.2. Credit scoring dla przedstawicieli medycznych – przybliżenie business case
8.3.3. Testy pierwszych modeli – wybór właściwego momentu startu
8.3.4. Aktualizacja modelu dla przedstawicieli medycznych
8.3.5. Interpretacja wybranych zmiennych
8.3.6. Segmentacja PM – rola w zarządzaniu zespołami konsultantów medycznych

Czytaj także: Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych