Nasze Case Studies

Case study: Branża suplementów

Smart Supplement: rewolucja na rynku suplementów diety dzięki narzędziom analitycznym Business Intelligence

Czytaj więcej

W otoczeniu rynku suplementów diety, który charakteryzuje się nieustannym rozwojem i wzrastającą konkurencją pojawiło się rozwiązanie, zmieniające zasady gry. Zmiana ta wynika z przetworzenia źródeł danych, które wcześniej nie były dostępne w formie bazodanowej, a następnie wizualizacji odkryć wykorzystując narzędzia klasy Business Intelligence, a konkretnie Qlik.

Dlaczego Qlik? Dlatego, że jest to rozwiązanie dojrzałe technologicznie, zapewniające stabilność środowiska IT i wygodę użycia, ale przede wszystkim dlatego, że ma swoim portfolio typ licencjonowania, który pozwolił na opracowywanie rozwiązań niezależnie od różnorodności projektów, kontekstów użycia i liczby użytkowników końcowych. Mowa o licencji typu QAP (ang. Qlik Analytics Platform) i pierwszym wdrożeniu tego rodzaju rozwiązania w Polsce.

A To tylko początek! W tym przypadku QAP otworzyło drzwi do nieoczekiwanych możliwości i korzyści, których wpływ na rozwój rozwiązań, a także komunikację z odbiorcą rozwiązania jest trudny do przecenienia. To nie tylko relacja z odwagi w implementacji niestandardowych rozwiązań takich rozwiązań jak Smart Supplement, ale także inspiracja dla tych, którzy dążą do zmian i doskonałości w tej dynamicznej dziedzinie.

Kim jest nasz klient?

Firma stojąca za tworzeniem innowacyjnych rozwiązań Smart Supplement to MAK Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku. To firma, która dzięki pozyskaniu funduszy z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, podjęła się ambitnego zadania stworzenia ekosystemu umożliwiającego wgląd we wzorce składnikowe, relacje między składnikami, ich ilość w preparacie, etc. Część tych unikatowych rozwiązań jest już dostępna w narzędziu Smart Supplement Monitor, które bazuje na danych z „Rejestru produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu” prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W celu stworzenia i rozwoju tego innowacyjnego narzędzia firma MAK Sp. z o.o. zebrała wokół siebie wielodyscyplinarny zespół ekspertów i ekspertek. Ten zespół to prawdziwa mieszanka wiedzy i doświadczenia, łącząca specjalistów z dziedziny data science, w tym big data i sztucznej inteligencji, matematyków, ale przede wszystkim farmacji. Dzięki temu Smart Supplement Monitor nie tylko powstał, ale również stale się rozwija, dostarczając wartościowe rozwiązania dla rynku suplementów diety oraz branży farmaceutycznej.

Problemy rynku suplementów i wyzwania producentów

W miarę jak rynek suplementów diety dynamicznie ewoluuje, producenci napotykają na szereg wyzwań. Każde wprowadzenie nowego suplementu na rynek wiąże się z ryzykiem, kosztami i aspiracjami, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Rynek jest zmienny, konkurencja rośnie — dlatego, aby osiągnąć sukces, producenci muszą działać z wyczuciem.

Na rynku suplementów diety widoczna była wyraźna luka spowodowana brakiem kompleksowych analiz składu jakościowego i ilościowego tych produktów. Brakowało rozwiązania, które mogłoby zdekomponować ulotki suplementów na bardziej przystępne dane oraz identyfikować istotne zależności między składnikami produktów suplementacyjnych. To właśnie ta luka w dostępnych narzędziach i analizach stanowiła kluczową motywację do poszukiwania innowacyjnego rozwiązania, które mogłoby sprostać potrzebom rynku i przyczynić się do lepszego zrozumienia oraz porównywania wzorców składnikowych. Oto niektóre z kluczowych problemów, z jakimi borykają się producenci suplementów:

 • Brak kompleksowej analizy składów: producentom brakuje narzędzi umożliwiających pełną analizę składów suplementów w całej kategorii, co stanowi istotną barierę w ocenie jakości i ilości produktów z otoczenia konkurencyjnego. Prace te na tę chwilę są dużej mierze manualne i wyrywkowe.
 • Nieskuteczna konkurencyjność: konkurowanie na rynku staje się trudniejsze, ponieważ brak narzędzi do dokładnego porównywania składów ogranicza możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji zarówno przed farmaceutą, jak i konsumentem w sposób zobiektywizowany oraz masowy.
 • Niewystandaryzowane informacje z Rejestru GIS: Dane na temat składów dostępne w rejestrze GIS często są prezentowane w formie nieczytelnej, wymagającej prac standaryzacyjnych, co wydłuża proces analizy jakościowej.
 • Brak dekompozycji składów z ulotek: Przedsiębiorstwa borykają się z brakiem narzędzi do dekompozycji składów z ulotek, istniejących produktów, co ogranicza ich zdolność do wyciągania holistycznych wniosków i skutecznego pozycjonowania własnych preparatów.
 • Manualna praca z danymi: Proces analizy i porównywania danych składów był dotychczas pracochłonny i wymagał ręcznej obróbki danych, a także samodzielnego pozyskiwania wielu informacji.

W tym kontekście narzędzia Business Intelligence (BI) i aplikacja Smart Supplement Monitor wnoszą nowe możliwości i zmieniają sposób, w jaki producenci suplementów mogą zmierzyć się z tymi wyzwaniami.

Smart Supplement Monitor: Nowa metoda analizy wzorców składnikowych suplementów diety i nie tylko.

Rozwiązanie Smart Supplement stanowi innowacyjny sposób na przetwarzanie danych dotyczących suplementów, które pojawiają się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) w ramach „Rejestru Produktów Objętych Powiadomieniem o Pierwszym Wprowadzeniu do Obrotu”. Często dane dotyczące składu suplementów nie spełniają ustalonych norm i zawierają dwuznaczne oraz potencjalnie nieprecyzyjne informacje, szczególnie jeśli chodzi o konwencję w nazewnictwie składników, a tych jest blisko 4000. Rozwiązanie Smart Supplement polega na porównywaniu danych prezentowanych na stronach GIS z wewnętrznie opracowanymi słownikami składników, dopasowywaniu i standaryzacji informacji dotyczących produktu i jego składu. Ten proces umożliwia dekompozycję całego produktu na jego składniki w wystandaryzowanym formacie.

Dane są prezentowane efektywnie, umożliwiając zrozumienie, w jakim kierunku zmierza rynek suplementów. Bez tego rozwiązania trudno byłoby uzyskać pełen przegląd rynku, biorąc pod uwagę semi ustrukturyzowany charakter danych. Nawet jeśli ktoś próbowałby ręcznie pobierać i przetwarzać te dane, ogrom tekstu — wynoszący 25 000 stron, czyniłby to zadanie niezwykle trudnym i wymagał dużego nakładu finansowego.

Zespół ekspertów, który pracował nad projektem, osiągnął imponujące rezultaty. Nie tylko stworzył obszerny, wielowymiarowy słownik zawierający prawie 4000 składników, ale także dokonał analizy 60 tysięcy produktów pod kątem ich składu oraz występujących w nich synergizmów i antagonizmów.

To rozwiązanie jest nie tylko ważne ze względu na komponowanie przemyślanych składów, ale także dla firm w fazie aktywnego rozwoju, ponieważ pozwala im przewidywać trendy rynkowe i odpowiednio się przygotowywać na zmiany. A tych jest coraz więcej, szczególnie w kontekście przeglądu lekowego, do którego wykonywania prawo oraz kompetencje posiadają jedynie farmaceuci.

QAP: spojrzenie poza horyzont.

W tworzeniu aplikacji Smart Supplement Monitor kluczową rolę odegrał Qlik Sense — spełniając liczne wymagania związane architekturą systemową IT i wizją rozwoju rozwiązań dla biznesu, które wykraczają poza standard rynkowy. Poszukiwano możliwości sprostania potrzebom związanym z funkcjonalnością aplikacji, jednocześnie unikając kosztownego i skomplikowanego modelu licencyjnego. Okazało się, że QAP to przemyślane rozwiązanie, które spełnia rosnące wymagania w zakresie wbudowanej analizy. Jej celem jest poszerzenie możliwości i elastyczności Qlik Sense na każdym poziomie organizacji i ale przede wszystkim poza nią. Dzięki wykorzystaniu tego samego, nowatorskiego asocjacyjnego silnika, który napędza wszystkie produkty spod marki Qlik, deweloperzy uzyskują niezrównaną swobodę w tworzeniu dokładnie takich rozwiązań, jakich potrzebują. Wsparcie uzyskiwane jest poprzez udostępnienie szerokiej gamy nowoczesnych, otwartych i standardowych interfejsów API - w tym Mashup API, Extensions API, Engine API oraz dedykowanych API do zarządzania infrastrukturą.

Podstawowym wyzwaniem, przed jakim stanęliśmy była konieczność wyboru modelu implementacyjnego rozwiązania przy zbyt dużej ilości niewiadomych – mówi Rafał Piotrowski CTO. Wiedzieliśmy, że musimy zaprezentować docelowemu odbiorcy dane w atrakcyjnej formie, pozwalającej na szeroki zakres interakcji, a jednocześnie nie przytłaczając go ilością czy sposobem konfiguracji. Nie znając docelowego zakresu danych, które będziemy musieli zebrać, przetworzyć i zaprezentować niezmiernie trudno było oszacować całkowitą pracochłonność zbudowania interfejsu np. w oparciu o biblioteki do wizualizacji danych klasy Open Source i własny kod — ryzyko dużej częstotliwości i zakresu zmian było zbyt duże. Z pomocą przyszedł QlikSense, który pozwala na dynamiczne wprowadzanie zmian i bardzo sprawne odwzorowanie ich w aplikacji frontowej za pomocą dynamicznie generowanych bibliotek JS. Ponadto dzięki wybranemu przez nas modelowi licencjonowania mamy możliwość osadzania dynamicznie generowanych elementów QlikSense nie tylko dla użytkowników objętych licencjami dla nazwanych użytkowników (jak w przypadku standardowych licencji), ale również dla użytkownika anonimowego. Nie znając docelowej ilości czasu wyświetlania elementów QlikSense nie byliśmy w stanie z wystarczającą pewnością oszacować licencjonowania w modelu chmurowym. Wszystkie te problemy rozwiązał model licencjonowania QlikSense Enterprise, a jedyną barierą w kontekście zakresu użycia QlikSense stała się w tym momencie fizyczna wydajność serwera, na którym uruchomione zostało środowisko.

Platforma Qlik Sense została uznana za optymalną, ponieważ pozwalają na stworzenie interaktywnego i dynamicznego środowiska analizy danych. To narzędzie umożliwiło tworzenie wizualizacji i udostępnianie ich w sposób, który umożliwiał użytkownikom końcowym pracę z danymi intuicyjnie i efektywnie. Dzięki Qlik Sense możliwe jest dostarczanie aktualizacji aplikacji, które użytkownicy widzą od razu, co pozwala im na bieżąco korzystać z nowych funkcji.

Warto przytoczyć w tym miejscu również wypowiedź Bartosza Staniów — Head of Analytics w firmie MAK

" Główną innowacją w naszym projekcie jest wykorzystanie QlikSense na podstawie nowatorskiego modelu licencjonowania, który opiera się na pierwszym w Polsce wdrożeniu środowiska QAP (Qlik Analytics Platform). Dzięki temu podejściu uzyskanie dostępu do obiektów wizualizacyjnych w środowisku QlikSense jest teraz możliwe w sposób anonimowy, bez konieczności uwierzytelniania użytkowników po stronie QlikSense. To rozwiązanie niesie za sobą oczywiste korzyści, ale także wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. W ramach modelu QAP nie istnieje tradycyjny hub, a aplikacje muszą być najpierw stworzone w klasycznym środowisku QlikSense Enterprise, a następnie zaimportowane do środowiska QAP. Następnie, na ich podstawie generowane są interaktywne mashupy, na przykład za pomocą narzędzia Mashup Editor znajdującego się w DevHubie. Te mashupy wykorzystują gotowe obiekty Qlikowe i są udostępniane klientom na naszej stronie monitor.smartsupplement.pl. Mimo że to rozwiązanie technicznie jest bardziej wymagające niż tradycyjne licencjonowanie, przynosi nieprawdopodobną elastyczność i otwiera przed nami zupełnie nowe, dotąd nieznane możliwości środowiska QlikSense.”

Kluczowym aspektem Qlik Sense jest również jego elastyczność i wybrany sposób licencjonowania, czyli QAP. Nie trzeba martwić się o licencje dla użytkowników, co daje pełną dowolność w dostosowaniu się do liczby i potrzeb klientów. Dzięki Qlik Sense twórcy aplikacji mogą wykonywać zadania, które w innych narzędziach, wymagających zaawansowanego programowania, byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Interfejs Qlik Sense i sposób dostarczania funkcjonalności są kluczowymi czynnikami, które przyczyniły się do przyjaznej użytkowania aplikacji Smart Supplement Monitor.

Korzyści są oczywiste.

Smart Supplement dostarcza rozwiązanie, które pomaga zrozumieć rynek suplementów, zidentyfikować szanse i ryzyko oraz podejmować strategiczne decyzje biznesowe. Korzystając z rozwiązania Smart Supplement Monitor, firma ma przede wszystkim możliwość dostosowania swojej strategii do dynamicznych zmian na rynku suplementów diety. To kluczowy aspekt, który pozwala unikać niespodzianek i być o krok przed konkurencją. Dzięki Smart Supplement można odpowiednio przygotować się do zmian, dostosować kampanie marketingowe, a nawet ulepszyć skład istniejących produktów. Pozwala również zwrócić uwagę na potencjał wdrożenia nowych produktów, które nagle zyskują na popularności. Jeśli na przykład widzisz, że pewien składnik staje się coraz bardziej pożądany wśród konsumentów, możesz rozważyć wprowadzenie produktu zawierającego ten właśnie składnik. Smart Supplement umożliwia precyzyjne monitorowanie tych zmian i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, co przekłada się na realne korzyści konkurencyjne na rynku suplementów diety. Dzięki Smart Supplement możesz:

 • przeglądać podsumowania zgłoszeń z ostatniego tygodnia: Pozwala to dowiedzieć się, którzy producenci chcą mocno zaznaczyć swoją pozycję na rynku suplementów.
 • obserwować zmiany w popularności składników: Smart Supplement Monitor pozwala na monitorowanie, popularności składników mierzonej liczbą powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.
 • porównywać składy produktów: To narzędzie umożliwia porównywanie składów produktów na szeroką skalę, co pozwala na dokładne zrozumienie różnic między nimi, a także identyfikację podobieństw.
 • eksportować dane i tworzyć własne zestawienia: Możesz eksportować dane ze Smart Supplement i tworzyć własne zestawienia, dostosowane do potrzeb Twojej firmy.
 • oszczędzać czas na ręcznej obróbce danych: Smart Supplement eliminuje pracochłonne procesy ręcznej obróbki danych, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.
 • wyciągać wnioski szybciej niż innymi: Dzięki łatwemu dostępowi do kompleksowych danych, możesz wyciągać wnioski i podejmować decyzje szybciej niż konkurencja.

Te korzyści sprawiają, że Smart Supplement staje się niezbędnym narzędziem dla firm działających na rynku suplementów, pozwalając im efektywnie analizować i reagować na zmiany w branży szczególnie w zakresie ogniskowania się potencjału dla nowych kompozycji składnikowych już na poziomie intencji producenta.

Smart Supplement wychodzi naprzeciw wyzwaniom, dostarczając narzędzi, które pozwalają zrozumieć rynek suplementów, zidentyfikować szanse i ryzyko oraz podejmować strategiczne decyzje biznesowe. Dzięki temu rozwiązaniu producenci mogą być o krok przed konkurencją i skutecznie wprowadzać innowacyjne produkty na rynek.

Smart Supplement Monitor to pierwsze narzędzie z palety inteligentnych rozwiązań rozwijanych przez zespół firmy MAK. Kolejnym krokiem jest innowacyjny system, który pozwoli na sprawdzanie i porównywanie składów suplementów diety wykorzystując treści zawarte na ulotkach produktowych. Jak również metadane z innych źródeł, a także na wykrywanie potencjalnych interakcji między nimi a lekami lub ziołami.

Nasze Case Study

Świadome zarządzanie w oparciu o dane. Jak Qlik wspiera procesy decyzyjne managerów firmy farmaceutycznej Apotex?

Czytaj więcej

Zwiększenie efektywności w obszarze analizy danych z HR Qlik Sense w Securitas Polska

Czytaj więcej

Odbudowanie potencjału środowiska Qlik klasy enterprise w Eltel

Czytaj więcej

AdminToolbox – usprawnia zarządzanie danymi w firmie YES.pl

Czytaj więcej

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

  Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.