Strona Główna

AdminToolbox Security

Wizualne wsparcie administracji Qlik Sense

Łatwo zarządzaj dostępami, deleguj uprawnienia, kontroluj dostęp do danych w aplikacjach.

Opis produktu

AdminToolbox Security

AdminToolbox to jak automatyczna skrzynia biegów dla zarządzania dostępem do aplikacji i danych w Qlik Sense. Przez graficzną wizualizację konfiguracji, zmiana i przydzielanie nowych uprawnień jest proste jak kliknięcie w checkbox.

Z łatwością można nadawać uprawnienia do całych strumieni, poszczególnych arkuszy i danych w aplikacjach.

Ręczne kodowanie reguł w konsoli administracyjnej Qlik Sense można pozostawić pasjonatom. Prostota obsługi pozwala delegować zarządzanie wskazanymi zasobami wybranym użytkownikom, nawet gdy nie mają żadnej wiedzy i przeszkolenia w zakresie administracji Qlik Sense Management Console (QMC).

Kluczowe korzyści

Dlaczego AdminToolbox?

Kontrola dostępu w Qlik Sense

Wizualizacja i uproszczenie zarządzania dostępem do zasobów Qlik Sense pozwala na szybkie zrozumienie kto, na jakim poziomie i do czego ma dostęp. Zmianę uprawnień wykonuje się jednym kliknięciem, bez konieczności kodowania tekstowych reguł (Security Rules) i rozumienia ich wzajemnych zależności w Qlik Sense Management Console.

Zarządzanie dostępem do zasobów w Qlik Sense za pomocą AdminToolbox (23 sek.)

Samodzielne nadawanie uprawnień przez użytkowników

Samoobsługa użytkowników biznesowych zwiększa efektywność BI i zmniejsza obciążenie administratorów. Pozwala użytkownikom bez znajomości Qlik Sense Management Console (QMC) samodzielnie wykonywać potrzebne czynności, takie jak: nadawanie uprawnień, przeładowanie aplikacji lub przypisywanie do grup. Wszystko to, tylko w zakresie określonym przez administratora.

Samodzielne nadawanie uprawnień przez użytkowników (33 sek.)

Kontrola dostępu do danych aplikacji (Section Access Qlik Sense)

AdminToolbox pozwala w ten sam łatwy i przejrzysty sposób, zarządzać także dostępem do danych wewnątrz aplikacji Qlik Sense, czyli w ramach mechanizmu Section Access Qlik. Wraz z pojawianiem się nowych danych w aplikacjach, listy wartości służące do kontroli dostępu są automatycznie synchronizowane z AdminToolbox. Dzięki tej funkcjonalności znika konieczność ręcznego utrzymywania plików Excela jako źródeł konfiguracji dostępu do danych.

Kontrola dostępu do danych wewnątrz aplikacji (31 sek.)

Dla kogo?

Każda firma korzystająca z Qlik Sense, która:

 • doświadcza trudności lub ograniczeń w zarządzaniu Qlik Sense przy użyciu konsoli QMC (Qlik Sense Management Console)
 • chce wprowadzić samoobsługę kluczowych użytkowników biznesowych w kontroli dostępu
 • chce usprawnić lub ujednolicić kontrolę dostępu na poziomie danych wewnątrz aplikacji (Section Access Qlik Sense)

Przykłady zastosowania

Przykładowe scenariusze, w których przyda się AdminToolbox:

 • liczba i złożoność reguł bezpieczeństwa w konsoli QMC (Qlik Sense Manangement Console) zwiększają czasochłonność prac administracyjnych i ograniczają efektywność wykorzystania BI;
 • istnieje potrzeba precyzyjnego zarządzania dostępami na poziomie arkuszy (sheets) aplikacji;
 • managerowie chcą samodzielnie kontrolować dostęp do wybranych aplikacji dla członków swojego zespołu (np. szef sprzedaży i handlowcy);
 • potrzeba przeładowania wybranej aplikacji na żądanie (np. Dyrektor Finansowy pod koniec miesiąca cyklicznie odświeża aplikację „Wynik” po wykonanych księgowaniach);
 • „właściciel biznesowy” aplikacji, niebędący administratorem, chce samodzielnie zarządzać nie tylko zawartością aplikacji ale także tym, kto ma do niej dostęp i jakie dane są udostępniane użytkownikom wewnątrz aplikacji;
 • oraz wiele innych scenariuszy opartych o:
  • Zarządzanie dostępem Qlik,
  • Kontrolę dostępu Qlik,
  • Bezpieczeństwo Qlik,
  • Administrację Qlik,
  • Udostępnianie aplikacji Qlik.

Funkcjonalności AdminToolbox

 • Nadawanie uprawnień przez checkbox, komentarze do uprawnień, uprawnienia czasowe (od dnia, do dnia), możliwość dezaktywacji i ponownej aktywacji uprawnień.
 • Funkcjonalność “pełnomocnika” do obsługi różnych scenariuszy samoobsługowych. Administratorzy mogą precyzyjnie definiować zakres kontroli przekazywanej pełnomocnikowi włączając w to wybór użytkowników, zasobów i grup oraz typ udzielanych uprawnień.
 • Kopiowanie konfiguracji dostępu pomiędzy użytkownikami i zasobami.
 • Różne mechanizmy grupowania użytkowników i zasobów – grupy, pola definiowane, role, grupy Active Directory, pola pojedynczego wyboru, itp.
 • Wizualizacja uprawnień pośrednich, tj. takich, które wynikają z przynależności do grup.
 • Pola wykorzystywane do Section Access mogą być automatycznie synchronizowane z danymi z aplikacji Qlik Sense.
 • Tryb bezpieczny (Safe Mode), w którym każde nowe lub zmodyfikowane uprawnienie jest na początku nieaktywne. Specjalny widok pozwala na przegląd zmian wykonanych w tym trybie a następnie ich całościową, bądź częściową aktywację.
 • Szczegółowy log wszystkich operacji wykonywanych w AdminToolbox.

Zainteresowany?

Zapytaj o AdminToolbox

  Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

  Dlaczego Hogart?

  Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

  Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

  Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.