Nasze Case Studies

Case study: Telekomunikacja i nowe technologie

Odbudowanie potencjału środowiska Qlik klasy enterprise w Eltel

Eltel jest wiodącym europejskim dostawcą usług budowy i utrzymania infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej w Europie Północnej. Od 2015 roku akcje Eltel AB są notowane na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ.

Klient:

Eltel

Obroty:

1.2 mld EUR

Kraje projektu:

Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy, Polska,Litwa

Czytaj więcej

Środowisko projektu

Produkty Qlik: QlikView, Qlik Sense, Nprinting

Architektura: 6 serwerów Qlik w 3 rozłącznych środowiskach, obsługujących blisko 1000 użytkowników z 7 krajów

Wyzwanie/stan początkowy

Firma Eltel Networks wykorzystuje oprogramowanie Qlik jako główne narzędzie BI już od wielu lat. W tym czasie w złożonym, wielo-serwerowym środowisku QlikView, Qlik Sense i nPrinting, powstało wiele aplikacji analitycznych w głównych obszarach działalności firmy. W pewnym momencie wsparcie środowiska oraz poszczególnych aplikacji Qlik przez współpracujących z Eltel partnerów Qlik i wewnętrzny zespół BI, okazało się niewystarczające.

W efekcie, potencjał całego rozwiązania analitycznego Qlik został ograniczony, a zaspokojenie zmieniających się potrzeb informacyjnych blisko 1000 użytkowników, stało się trudne. Także efektywność kosztowa całego procesu nie spełniała oczekiwań Eltel.

Początki współpracy z Hogart i dalszy rozwój projektu

Głowne zadania

Wdrożenie

Serwis

Eltel szukając rzetelnego i doświadczonego partnera do utrzymania i rozwoju platformy Qlik, rozpoczął współpracę z Hogart w 2017 r. Zaangażowanie Hogart szybko ewoluowało od małych zadań realizowanych przez pojedynczych konsultantów, do strategicznego partnerstwa. Zaledwie w ciągu kilku miesięcy, udało nam się stworzyć sprawnie działający zespół ekspertów, składający się z: certyfikowanych konsultantów, developerów, architektów środowiska Qlik, osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem i opiekę handlową.

Relacja Eltel z Hogart opiera się na bliskiej współpracy, dobrej komunikacji oraz elastyczności partnera w stosunku do potrzeb klienta. Dzięki tym trzem cechom udało się wypracować skuteczną i efektywną formułę projektową, umożliwiającą pracę zarówno w trybie zwinnym (Agile), jak i w bardziej tradycyjnym modelu zamkniętych budżetów.

"Poszukiwaliśmy partnera, który odciąży nasz zespół BI w realizacji bieżących zadań. W pewnym momencie nasi eksperci Qlik, nie byli w stanie poradzić sobie samodzielnie z lawinowo rosnącą ilością zapytań. Kiedy rozpoczęliśmy współpracę z firmą Hogart zauważyliśmy poprawę: zadania zaczęły być realizowane sprawniej i w krótszym czasie. Z biegiem czasu nasza współpraca dynamicznie ewoluowała. Firma powołała dedykowany i w pełni dyspozycyjny zespół konsultantów Qlik, wspierających nas w cyklicznych projektach BI. Jesteśmy zadowoleni z efektów współpracy, która trwa do chwili obecnej."

Irma Jousranta,

Head of Business Application Services at Eltel IT

Zakres zaangażowania Hogart

Hogart jako kluczowy partner wspierający całą infrastrukturę Qlik w Eltel jest zaangażowany w szerokie spektrum działań BI i wokół BI, między innymi:

 • Wsparcie w identyfikowaniu potrzeb analitycznych użytkowników biznesowych oraz pomoc w procesie ich kolejkowania i przekazywania do realizacji.
 • Tworzenie nowych oraz utrzymanie, modernizacja i rozwój istniejących aplikacji QlikView, Qlik Sense i nPrinting. Główne obszary zastosowania to controlling, finanse, obsługa projektów, HR, material management.
 • Migracja aplikacji QlikView do Qlik Sense.
 • Wsparcie projektu aktualizacji systemu IFS przez dostosowanie aplikacji Qlik do nowych wersji systemów ERP.
 • Optymalizacja i tuning wydajności aplikacji Qlik wraz z wprowadzaniem standardów oraz dobrych praktyk projektowania.
 • Pomoc w zarządzaniu rozproszoną architekturą platformy Qlik.

Korzyści ze współpracy z Hogart

Eltel współpracując z Hogart zyskał rzetelnego partnera, który profesjonalnie, efektywnie i całościowo wspiera środowisko Qlik, będące ważnym elementem wewnętrznej infrastruktury IT. Likwidacja większości wcześniejszych ograniczeń przekłada się na bezpośrednie i pośrednie korzyści dla Eltel:

 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian w aplikacjach analitycznych.
 • Skrócenie czasu dostarczenia użytkownikom potrzebnych danych, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości wykonawczych.
 • Obniżenie kosztów utrzymania środowiska analitycznego.
 • Lepsza identyfikacja potrzeb analitycznych użytkowników biznesowych.
 • Zwiększenie efektywności wykonywanych prac rozwojowych przez priorytetyzację potrzeb użytkowników i uzyskanie lepszej zgodności z celami organizacji.
 • Odciążenie wewnętrznego zespołu BI oraz kadry zarządzającej.
 • Zwiększenie wykorzystania informacji BI (pochodzących z systemu Qlik) wspierających decyzje biznesowe w organizacji.
 • Ograniczenie przyszłych kosztów utrzymania rozwiązania, przez uspójnienie i tuning wybranych aplikacji, jak i środowiska Qlik.

Nasze Case Study

Świadome zarządzanie w oparciu o dane. Jak Qlik wspiera procesy decyzyjne managerów firmy farmaceutycznej Apotex?

Czytaj więcej

Zwiększenie efektywności w obszarze analizy danych z HR Qlik Sense w Securitas Polska

Czytaj więcej

Odbudowanie potencjału środowiska Qlik klasy enterprise w Eltel

Czytaj więcej

AdminToolbox – usprawnia zarządzanie danymi w firmie YES.pl

Czytaj więcej

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

  Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.