Nasz Blog

Rozwiązania dla farmacji

20 z 20 największych globalnych firm farmaceutycznych używa rozwiązań analitycznych Qlik

Trudne wyzwania

Zmaganie się ze złożonością i rozproszeniem niespójnych informacji w przemyśle farmaceutycznym stanowi wyzwanie w ich szybkim i efektywnym wykorzystaniu. Uzyskanie pełnego widoku kluczowych wskaźników (KPI) jest skuteczną metodą uzyskania lepszych wyników we wszystkich sferach działalności firmy.

Odpowiednie narzędzie

Platforma do analityki wizualnej Qlik umożliwia przekształcenie dowolnych danych w użyteczne informacje, prowadzące do wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania świadomych decyzji. Nowoczesny i intuicyjny sposób eksploracji i wizualizacji danych pozwala zrozumieć co i dlaczego się dzieje, a płynne i szybkie działanie pobudza intuicję do wyciągania trafnych wniosków.

Najlepszy partner

Od lat jesteśmy wiodącym partnerem wdrożeniowym największych projektów QlikView i Qlik Sense w przemyśle farmaceutycznym w Polsce a także w regionie Europy Centralnej. Jako pierwsi w Polsce i jedni z nielicznych partnerów QlikTech w Europie posiadamy tytuł Expert w obszarze rozwiązań dla farmacji (Life Sciences). Tytuł ten jest przyznawany partnerom Qlik uczestniczącym w programie Expertise Partner Program, którzy wykazują się szczególną wiedzą, doświadczeniem oraz licznymi pozytywnymi referencjami klientów z danej dziedziny.

Widok ekranu aplikacji: Analiza efektywności przepisywania leków przez lekarzy, przyjmowania leków w pierwszym okresie uruchamiania nowych produktów oraz ogólne trendy.

Zakres

Zarządzanie efektywnością aktywności i sprzedaży terytorialnej

Kluczowym elementem projektu jest integracja danych aktywnościowych z dowolnego systemu klienta (np. lokalny CRM, Veeva, Mobile Intelligence) z danymi sprzedażowymi pozyskanymi od zewnętrznego dostawcy (IMS, PharmaExpert lub inny) w celu efektywnej analizy ich wzajemnych zależności.

Typowe wskaźniki realizowane w ramach projektów to:

Aktywności przedstawicieli

 • stopień pokrycia targetu (Coverage)
 • stopień wykonania planu wizytowego (Call Plan)
 • wskaźnik równomiernych odwiedzin
 • zgodność wizyt z planerem i zapisami GPS
 • skupienie na targecie
 • produktywność czasu pracy w terenie
 • wydania próbek i materiałów promocyjnych (analiza limitów)
 • spotkania promocyjne i ankiety (raporty typu follow-up)

Zakres sprzedaży

 • wartość (value) i opakowania (units)
 • zmiana wartości do poprzedniego okresu (ppg)
 • indeksy ewolucji (evolution index) i penetracji (penetration index)
 • udziały rynkowe (market share) i geograficzne (geo share)

Analiza łańcucha sprzedażowego

Kluczowym elementem projektu jest integracja danych sprzedażowych pochodzących od różnych dostawców w celu efektywnego monitorowania pełnego przepływu sprzedaży:

Analiza łańcucha sprzedażowego

Analizy umożliwiają śledzenie i zapewnienie jak najbardziej płynnego i równomiernego przejścia całego procesu w zależności od potrzeb (specyfika sprzedaży niektórych leków i produktów może być czasem odmienna) oraz szybkiego reagowania na zakłócenia w tym procesie.

Analizy na tle konkurencji i monitorowanie rynków są dodatkowymi informacjami wspierającymi uzyskanie pełnego obrazu sytuacji naszego produktu, co umożliwia ustalenie:

 • potencjału danego obszaru geograficznego (region, teren, cegła)
 • działań konkurencji w danym obszarze i ich skuteczności
 • skuteczności własnych działań w danym obszarze

Analizy geoprzestrzenne na mapach

Prezentacja wskaźników aktywnościowych i sprzedażowych na mapach pozwala na efektywne identyfikowanie wzorców geoprzestrzennych w danych co przekłada się na łatwość dokonywania analiz terytorialnych i wyciągania z nich wniosków.

10 najistotniejszych obszarów obsługiwanych przez Qlik dla farmacji

 • Kokpity Zarządcze (Dashboards) i Karty Wyników (Scorecards)
 • Zgodność z przepisami, bezpieczeństwo leków, farmakoterapia
 • Automatyzacja zarządzania sprzedażą, planowanie zasięgu,
 • ocena wyników, zarządzanie sprzedawcami
 • Analizy i targetowanie lekarzy i pacjentów
 • Zarządzanie portfolio produktów
 • Zarządzanie badaniami klinicznymi
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw i relacjami z dostawcami
 • Analizy wyników umów i cykl życia umów
 • Zarządzanie i optymalizacja produkcji.

Czytaj także: Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych