Nasz Blog

Produkcja pasz wymaga solidnego wsparcia informatycznego

Produkcja i dystrybucja pasz, to złożony biznes, który musi uwzględniać wiele zmiennych czynników wpływających na ceny końcowe. Zagwarantowanie rentowności wymaga podejmowania szybkich decyzji w oparciu o wiarygodne i aktualne dane. W praktyce oznacza to konieczność wykorzystania najnowszego oprogramowania do analizy i wizualizacji danych.

Wipasz S.A. to jeden z największych polskich producentów pasz i lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka. Firma w 100% oparta jest na polskim kapitale. Spółka rocznie produkuje ponad milion ton pasz dla drobiu, trzody i bydła w 6 wytwórniach zlokalizowanych w całej Polsce. Obecnie finalizowana jest budowa wytwórni BEZ GMO w Międzyrzecu Podlaskim. Będzie to druga wytwórnia pasz Wipasz w tym regionie. Integralną częścią działalności Spółki jest kontraktacja drobiu, która hodowcom zapewnia wsparcie i bezpieczeństwo, zaś ubojniom Wipasz odbiór żywca, którego parametry hodowlane są w pełni kontrolowane. Współpraca ta oparta jest o długoterminowe umowy kontraktacyjne w ramach, których Wipasz zapewnia hodowcom:  dostawy pasz, wstawienie piskląt, opiekę własnego serwisu weterynaryjnego i odbiór kurcząt.

Najwyższa jakość wytwarzanych produktów możliwa jest dzięki zintegrowanemu systemowi produkcji – za który Wipasz odpowiada od pola do stołu konsumenta. System integracji pionowej obejmuje:

  • pozyskiwanie i magazynowanie surowców do produkcji pasz;
  • produkcję pasz, koncentratów i dodatków mineralnych;
  • współpracę z hodowcami, w tym logistykę pasz i żywca;
  • produkcję mięsa drobiowego – każdy kilogram mięsa przekazywany na rynek jest w pełni identyfikowalny co do jego pochodzenia.

Na każdym z wyżej wymienionych etapów przetwarzane są olbrzymie ilości informacji. Powstające tam strumienie danych gromadzone są w systemach wspierających produkcję, zaś pełny obraz biznesu powstaje dopiero po ich integracji w jednym systemie – business intelligence.

Dynamiczny rozwój przyspieszył cyfryzację

Jak wiele polskich przedsiębiorstw, Wipasz sukcesywnie cyfryzował swój biznes wraz z rozwojem firmy. W Dywizji Paszowej istniał autorski program, który (po części miał funkcje ERP) umożliwiał sterowanie i zarządzanie produkcją. Dane dotyczące produkcji były zbierane i raportowane do centrali, a następnie przygotowywane do dalszych analiz. W obszarze produkcji mięsnej pojawił się nowy program ERP, który obsługuje/organizuje produkcję.

Jednak ilość danych, która pojawiała się w obu systemach była tak duża, że przygotowanie raportów zajmowało nawet kilka dni. Przy ogromie informacji jaki dostarczają wytwórnie, szukanie trendów, bez analizy zdarzeń w firmie na przekroju kliku lat – było praktycznie niemożliwe. Pojawiła się zatem potrzeba wdrożenia rozwiązania, które w sposób istotny skróciłoby czas przygotowania i udostępniania raportów.

Chcąc usprawnić zarządzanie spółką i przyspieszyć proces podejmowania decyzji w oparciu o pełne i wiarygodne dane, zarząd Wipasz podjął decyzję o wdrożeniu systemu business intelligence – Qlik. Dzięki współpracy z firmą Hogart, zaledwie w kilka miesięcy, udało się wdrożyć system radykalnie skracający czas tworzenia raportów dotyczących najważniejszych aspektów produkcji. Każdy z działów firmy przygotował listę potrzebnych raportów, a sukcesywnie dodawane są również nowe.

System Qlik wykorzystywany jest obecnie w dwóch obszarach:

  • agregacja danych z różnych systemów, z uwzględnieniem danych archiwalnych;
  • analiza i raportowanie wolumenów sprzedaży pasz, transportu i marż – prognozowanie wyników.

Przygotowywane raporty dotyczą produkcji, jak również wszystkich aspektów funkcjonowania spółki, w tym określenia poziomu kosztów i zysków.

Czytaj także: Narzędzia Business Intelligence

Natychmiastowe korzyści

Wipasz jest na początku funkcjonowania systemu Qlik, a już widzi istotne korzyści, takie jak generowanie wiarygodnych podstaw do dalszych analiz oraz radykalne skrócenie czasu przygotowania raportów.

Szybkie efekty są wynikiem wyeliminowania rozbieżności, które pojawiały się przy dużej ilości arkuszy excel. W konsekwencji osoba, która wcześniej poświęcała czas na porównywanie różnych źródeł danych i tworzenie raportu, teraz może skoncentrować się na jego analizie. Posiadanie wszystkich danych w jednym miejscu przekłada się na komfort pracy użytkowników systemu oraz umożliwia wychwytywanie błędów zniekształcających ostateczny wynik.

Co więcej – Qlik umożliwił powiązanie informacji pozornie nie mających ze sobą wiele wspólnego i znalezienie wzajemnego wspólnego mianownika oddziaływania na siebie zdarzeń po stronie produkcji i dystrybucji. Pozwala to wychwytywać wyższe koszty transportu. Qlik umożliwia również weryfikowanie hipotez – jak zmiany w produkcji pasz wpłyną na sprzedaż mięsa. Analizy przygotowywane w Qlik uwzględniają dane zewnętrzne, pochodzące z ministerstwa np. obszarów zagrożonych ptasią grypą czy informacje na temat cen surowców.

Jak mówi Andrzej Krygier – Dyrektor Działu IT Wipasz S.A. – Dzięki pełnej integracji procesu produkcyjnego oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii, dostarczamy naszym klientom produkty spełniające najwyższe normy jakościowe. Wdrożenie systemu Qlik usprawniło proces analizy danych, co skutkuje szybszym podejmowaniem właściwych decyzji. W naszej branży, marże są minimalne przez co błędne lub niedokładne oszacowanie może skutkować realnymi stratami. Dzięki Qlik możliwie jest ustalenie cen optymalnych. Dlatego to, co zamierzamy intensywnie rozwijać to prognozowanie. Jest to niezwykle istotne z uwagi na dużą ilość czynników zmiennych – przede wszystkim nieprzewidywalność cen zakupu.

W modelu docelowym Qlik usprawnione będzie pobieranie danych z systemów źródłowych, zaś proces przetwarzania i analiz zostanie zautomatyzowany.

Czytaj więcej: Qlik Sense: narzędzie pomocne w analizie biznesowej i modelowaniu danych