Nasz Blog

Przetwarzanie danych – chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa?

Bezdyskusyjne korzyści z wykorzystywania chmury obliczeniowej to: możliwość obniżenia kosztów, wygoda, elastyczność i możliwość skalowania usług. Jednak nie zawsze przetwarzanie danych w chmurze publicznej jest dobrym rozwiązaniem. Niekiedy też, z uwagi na uwarunkowania prawne, nie jest to możliwe.

Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej polega na udostępnianiu niezbędnych zasobów obliczeniowych – serwerów, aplikacji, układów pamięci, baz danych czy centrów przetwarzania danych – za pośrednictwem Internetu. Płatność za usługi z chmury dokonywana jest w oparciu o faktyczne wykorzystanie zasobów. Ponieważ dostawcy usług w chmurze z reguły dysponują potężnymi zasobami, korzystające z chmury podmioty mogą w sposób elastyczny kształtować usługi zależnie od faktycznego zapotrzebowania. To oznacza możliwość znacznego oraz – co nawet ważniejsze – szybkiego skalowania usług. Skalowalność to jedna z cech chmury, która jednocześnie przesądza o jej zasadniczej korzyści.

Model opłat za usługi przetwarzania w chmurze pozwala użytkownikom chmury optymalizować koszty. Decydując się na przetwarzanie danych w chmurze, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem, rozwojem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej. Nie musi też zapewniać odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych. Wszystkie zasoby i cała infrastruktura sprzętowa utrzymywane są przez zewnętrzny podmiot. Z perspektywy użytkownika wszystkie te koszty sprowadza się do jednej faktury za usługę, co oczywiście jest bardzo wygodne.

Czytaj więcej: Praca w chmurze – na czym polega?

Przetwarzanie danych a rodzaje chmur obliczeniowych

Użytkownicy mają do wyboru dwa rodzaje chmur, to znaczy chmurę publiczną i prywatną, przy czym w praktyce wyróżnia się także tzw. chmury hybrydowe będące połączeniem chmury publicznej i prywatnej.

  • Przetwarzanie w chmurze publicznej polega na korzystaniu z infrastruktury i zasobów obliczeniowych należących do zewnętrznego podmiotu za pośrednictwem sieci publicznej. Wykorzystywane zasoby są współdzielone z innymi użytkownikami chmury.
  • Przetwarzanie w chmurze prywatnej polega na korzystaniu z infrastruktury i zasobów obliczeniowych, które są zarezerwowane wyłącznie dla jednej organizacji. Mogą one należeć do tej organizacji, jak i do zewnętrznych podmiotów; natomiast nie mogą być one współdzielone z innymi podmiotami.
  • Przetwarzanie danych w chmurze hybrydowej polega na połączeniu cech obu chmur – część zasobów jest przetwarzana w chmurze publicznej, a część w prywatnej.

Jak dobrać chmurę obliczeniową do potrzeb firmy?

Dobór chmury obliczeniowej do przetwarzania danych w przedsiębiorstwie zasadniczo warunkują dwa fundamentalne czynniki. Pierwszy bezpośrednio wynika z regulacji prawych obowiązujących dla danego sektora rynku. W praktyce konkretne przepisy mogą narzucać określone rygory w zakresie bezpieczeństwa informacji, co limituje możliwość wykorzystywania przez podmiot chmury publicznej. Drugi czynnik wiąże się z poziomem bezpieczeństwa, jaki samo przedsiębiorstwo chce zapewniać przetwarzanym danym.

Działalność różnych sektorów, z racji przetwarzania informacji o charakterze poufnym lub danych wrażliwych, regulowana jest różnego rodzaju przepisami, z których wynikają określone obowiązki w zakresie zarządzania danymi i ich bezpieczeństwa. Dane osobowe klientów i obywateli, informacje o ich stanie zdrowia, dane finansowe – podlegają konkretnym regulacjom. Ten aspekt należy oddzielić od faktu, iż niekiedy same przedsiębiorstwa decydują się wprowadzać restrykcyjną politykę w zakresie ochrony przetwarzanych danych, po to, by chronić swoją działalność przed konkurencją lub cyber zagrożeniami. Naruszenie danych np. z procesów wytwarzania, receptur, różnego rodzaju tajemnic handlowych, know-how czy innych informacji o charakterze poufnym, może osłabić pozycję konkurencyjną firmy, narażając ją na bolesne straty czy utratę wiarygodności.

W niektórych sektorach czy branżach, gdzie przetwarzanie danych wrażliwych podlega regulacjom, wykorzystanie usług z chmury publicznej w ogóle nie jest możliwe. Wiele większych organizacji, widząc korzyści z wykorzystania chmury obliczeniowej, decyduje się na chmurę prywatną. Pomimo że jest ona droższa od chmury publicznej, wciąż pozwala ona generować oszczędności w porównaniu do modelu, w którym należałoby inwestować i utrzymywać własne zasoby przetwarzania danych. W wielu sytuacjach firmy decydują się na chmurę hybrydową rozdzielając procesy przetwarzania na chmurę prywatną zarezerwowaną dla danych poufnych oraz na chmurę publiczną, która wspiera działalność operacyjną niejako poza przetwarzaniem danych wrażliwych.

Czytaj więcej: Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych w chmurze?

Rozwiązania SaaS a korzystanie z chmury

Chmura obliczeniowa umożliwia m.in. korzystanie z funkcjonalności oprogramowania należącego do zewnętrznych dostawców. Aplikacje z chmury udostępniane są w formie usług w modelu SaaS (z ang. Software as a Service). Z perspektywy użytkownika największą korzyścią SaaS jest to, iż cała infrastruktura i zasoby niezbędne do utrzymania, rozwoju i zabezpieczenia oprogramowania leżą po stronie zewnętrznego dostawcy. Poza tym SaaS umożliwia prosty, przejrzysty i wygodny model rozliczeń oparty na faktycznym wykorzystaniu oprogramowania i jego zasobów. Stąd też wynika tak wielkie upowszechnienie SaaS wśród przedsiębiorstw oraz obserwowany ciągły rozwój różnego rodzaju modeli rozliczania usług – subskrypcji, abonamentów, opłat zależnych od liczby użytkowników, liczbę podłączonych do usługi urządzeń, opłat za udostępniony zakres funkcjonalności itp.

Qlik Sense – z jakiej chmury obliczeniowej korzystać?

Flagowe rozwiązanie Qlik, czyli Qlik Sense, może działać w dowolnej chmurze publicznej, prywatnej lub hybrydowej. Może być też udostępniane w modelu SaaS, co całkowicie zwalnia Klienta z troski o zabezpieczenie infrastruktury i zasobów niezbędnych do utrzymania systemu.