Nasz Blog

Jak zbudować idealny zespół ds. analityki danych?

Business Intelligence dla managerów. Najważniejsze zagadnienia przy tworzeniu komórki BI

Analiza danych stała się kluczową częścią sukcesu biznesowego, a wykorzystanie danych zależy od zbudowania odpowiedniego zespołu. Od stanowisk zajmujących się zaawansowanymi technologiami po ekspertów biznesowych — oto od czego warto zacząć.

Czasy w których firmy zastanawiały się, czy warto analizować dane – bezpowrotnie minęły. Dziś biznes skupia się na budowaniu odpowiedniego zespołu, aby w pełni wykorzystać wszystkie dane, którymi dysponują.

W miarę jak firmy powiększają swoje zespoły, stanowiska analityków stają się coraz bardziej popularne — „inżynier danych” i „data miner” znaleźli  się w pierwszej dziesiątce raportu LinkedIn 2020 Emerging Jobs Report, z uwzględnieniem potencjalnych zarobków, satysfakcji z pracy i liczby wakatów. 

Nazwy zawodów zmieniają się wraz z postępem technologicznym, a tytuły są nieprecyzyjne, ponieważ różne firmy i sektory używają różnych nazw dla podobnych posad. Niektórzy mogą zatrudniać jednego analityka, który wykonuje szereg zadań, podczas gdy inni są na dobrej drodze do zbudowania zespołu ekspertów w różnych obszarach.

Ponieważ firmy patrzą na pełne wykorzystanie danych i rozwijanie swoich działów analitycznych, kluczowe znaczenie ma stworzenie właściwej struktury. Oto kilka kluczowych ról, które należy wziąć pod uwagę podczas budowania „analitycznego” zespołu marzeń.

Business Intelligence oznacza sukces

Business Intelligence, czyli – zbieranie, analiza i wykorzystywanie odpowiednich danych rynkowych są kluczem do sukcesu współczesnej firmy. Dlatego przedsiębiorcy, inwestorzy i menedżerowie muszą zainwestować w zespół analityków, który pomoże im analizować i wykorzystywać dane. Dobry zespół analityczny może dać firmie przewagę nad konkurencją. Ponieważ branża Business Intelligence stale się rozwija i istnieje zapotrzebowanie na największe talenty, ważne jest, abyś zatrudnił i zatrzymał utalentowany zespół analityków. 

Kim jest analityk danych?

Zanim przyjrzymy się umiejętnościom, których należy oczekiwać od analityka, warto najpierw zdefiniować, czym się zajmuje. Głównym obowiązkiem analityka jest zebranie danych biznesowych, takich jak dane dotyczące sprzedaży, logistyki i rynku – przeanalizowanie ich i wykorzystanie informacji, aby pomóc menedżerom w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Podczas gdy menedżerowie podejmują decyzje w oparciu o to, co uważają za właściwą decyzję dla firmy, zwykle muszą poprzeć swoje decyzje faktami. I tu właśnie wkraczają analitycy. Zazwyczaj specjaliści w tej dziedzinie mają za zadanie przedstawienie wszystkich posiadanych danych, przeanalizowanie i zaprezentowanie wyników. Prezentacja musi mieć prosty format, zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Po przedstawieniu informacji analityk zarekomenduje menedżerom szereg opcji do rozważenia.

Umiejętności potrzebne analitykowi 

Jak widać z powyższej definicji analityka – specjaliści potrzebują wielu umiejętności, aby wykonywać swoją pracę. Niektóre z nich obejmują: analizę biznesową, analizę danych, architekturę danych, analizę społeczną/behawioralną, matematykę i statystykę, oraz umiejętności interpretacji i wizualizacji danych. Aby odnieść sukces w tej branży analitycy potrzebują pięciu podstawowych kompetencji: programowanie, statystyka, uczenie maszynowe, wizualizacja danych i przetwarzanie danych. Na podstawie tych podstawowych kompetencji można zauważyć, że istnieją dwa główne obszary w których poruszają się analitycy – informatyka/programowanie i matematyka/statystyka. 

Budowanie zespołu 

Zbudowanie skutecznego zespołu analityków odpowiedzialnych za Business Intelligence w firmie nie jest łatwe. Dzieje się tak, ponieważ analitycy potrzebują sprzyjającego środowiska do pracy. Właściciele firm muszą o tym pamiętać podczas tworzenia zespołu analizującego dane. Oto pięć podstawowych elementów, które warto uwzględnić budując zespół analiz :

  • Kultura pracy – umiejętność podejmowania decyzji opartych na danych, oraz wdrażania zmian i procesów w całej organizacji.
  • Umiejętności i narzędzia – przedsiębiorstwo musi posiadać infrastrukturę technologiczną i pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, aby skutecznie korzystać z narzędzi BI i właściwie interpretować wyniki.
  • Dane – aby wykorzystać dane do analizy, organizacja musi mieć podstawową infrastrukturę, która będzie ją wspierać. Na przykład musi istnieć system gromadzenia, przechowywania i archiwizowania danych w odpowiednim formacie, aby ułatwić wyszukiwanie i analizę.
  • Proces – przedsiębiorstwo musi posiadać zdefiniowane procesy analizy i raportowania.
  • Wspólne cele – wszyscy muszą stosować się do spójnych reguł dotyczących korzystania z analiz.

Jeśli Twoja firma posiada te cechy – możesz łatwo zebrać sprawny zespół analityków i skutecznie wdrożyć Business Intelligence, który przyniesie korzyści całej firmie.

Kluczowe role w skutecznym zespole Business Intelligence

Business Intelligence to niezwykle dynamiczna dziedzina, która dysponuje nie tylko potężnymi narzędziami jak np. Qlik, ale również regułami, które gwarantują efektywne wdrożenie. Jednak kluczową rolę odgrywają Twoim pracownicy, którzy zajmują się danymi i ich analizą. Doświadczenie wielu firm wskazuje jakie kluczowe funkcje powinni pełnić Twoi pracownicy, aby w pełni wykorzystać zalety Business Intelligence. Oto one:

  • Ewangelista danych: ewangelista danych musi być ekspertem w określonej dziedzinie biznesu. Może to być marketing, finanse, zasoby ludzkie, sprzedaż i tak dalej.
  • Analityk kontekstowy: to osoba, która potrafi czytać, rozumieć i interpretować dane. Innymi słowy, analityk kontekstowy musi rozumieć dane.
  • Opiekun danych: Dane mogą być zniekształcone, uszkodzone, skradzione, usunięte lub po prostu utracone, więc musi być ktoś, kto ma za zadanie je chronić. Zwykle jest to administrator danych. 
  • Mistrz wizualizacji: Przeciętna osoba może nie rozumieć danych w ich surowej postaci. Większość ludzi często potrzebuje grafiki, aby w pełni zrozumieć dane. Z tego powodu zespół musi dysponować specjalistą z umiejętnościami projektowania i przekształcania danych w atrakcyjne grafiki.
  • Neuro Analityk: Jest to ważny członek zespołu, ponieważ potrafi opracowywać strategie prezentowania danych w sposób, który ludzie mogą łatwo zrozumieć.

Jak radzić sobie z obecnym niedoborem analityków danych

Twoi analitycy muszą mieć przydzielone role. Powinni być to różni specjaliści odpowiedzialni za analizę i zarządzanie danymi, co zapewni efektywne działanie Twojej firmy. Ponieważ popyt na wykwalifikowanych specjalistów jest olbrzymi – pozyskanie dobrych analityków jest nie lada wyzwaniem.

Najlepszą strategią wypełniania luki między popytem, a podażą analityków danych jest przeszkolenie własnych pracowników. Doskonałym pomysłem jest zatem wewnętrzny program edukacyjny w zakresie analityki danych, który może pomóc w przekształceniu dotychczasowych pracowników w analityków danych. 

W tej mierze chętnie Ci pomożemy – potrafimy zarządzać wdrożeniami, budować aplikacje, ale również zapewnimy właściwe szkolenie Twoich pracowników.