Słownik

Źródło danych

Źródło danych to określone miejsce lub system, z którego pochodzą informacje lub dane, które mogą być wykorzystywane w analizie, przetwarzaniu lub prezentacji. Źródła danych mogą obejmować bazy danych, interfejsy programowania aplikacji (API), pliki lokalne lub zdalne serwery, a także różnego rodzaju źródła online. To fundamentalne punkty dostępu do informacji, które umożliwiają aplikacjom, programom i użytkownikom uzyskanie potrzebnych danych w celu ich wykorzystania, interpretacji lub przechowywania. Źródła danych odgrywają kluczową rolę w cyklu życia danych i są nieodzowne dla działalności związanych z analizą danych, raportowaniem oraz działaniami opartymi na informacjach.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.