Słownik

Miara

Miara w kontekście analizy biznesowej to wartość liczbowa, która jest używana do oceny lub porównania wydajności, efektywności lub innych kluczowych wskaźników działalności firmy. Przykłady miar obejmują przychody, zysk, marżę, udział w rynku, wskaźniki rentowności itp. Miara stanowi podstawę analizy danych, pomagając osobom decyzyjnym monitorować postępy, identyfikować trendy i podejmować świadome decyzje mające na celu osiągnięcie celów biznesowych. Miara jest kluczowym narzędziem w procesie zarządzania i planowania strategicznego.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.