Słownik

Widok (SQL)

Widok (SQL) to wynik zapytania SQL, który jest traktowany jak wirtualna tabela. Jest to logicznie spójny zestaw danych. Można odwoływać się do niego w podobny sposób jak do rzeczywistej tabeli w bazie danych. Widoki pozwalają na prezentację danych w określony sposób poprzez wybieranie i łączenie kolumn oraz wierszy z jednej lub wielu rzeczywistych tabel. Są używane do uproszczenia zapytań, zwiększenia czytelności kodu SQL i zabezpieczenia dostępu do danych, ponieważ można kontrolować, które dane są dostępne dla użytkowników lub aplikacji. Widoki są przydatnym narzędziem w projektowaniu baz danych i ułatwiają pracę z danymi w sposób bardziej zorganizowany i efektywny.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.