Fakt, w kontekście zdefiniowanego wymiaru, to konkretna i mierzalna wartość lub liczba, która odzwierciedla określoną cechę, wielkość lub parametr. Fakty są istotnymi informacjami używanymi w analizach, pomiarach i ocenach w różnych dziedzinach, takich jak nauka, biznes, finanse i wiele innych. Oznaczają one konkretne dane lub wyniki, które są używane do podejmowania decyzji, tworzenia raportów lub oceny sytuacji. Fakty stanowią podstawę dla dalszych obliczeń, wniosków i działań, zapewniając rzetelność i obiektywność w procesie analizy.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.