Słownik

Front-end

Front-end, znany również jako warstwa interfejsu użytkownika, to kluczowy element aplikacji lub systemu komputerowego, który odpowiada za prezentację danych i interakcję z użytkownikiem. Front-end jest często tworzony przy użyciu technologii webowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript, a jego głównym celem jest zapewnienie intuicyjnego, atrakcyjnego i responsywnego interfejsu użytkownika. Interakcje użytkownika z aplikacją, takie jak nawigacja, wprowadzanie danych i odbieranie informacji, są obsługiwane przez front-end. Jakość front-endu ma ogromne znaczenie dla doświadczenia użytkownika, dlatego jego projektowanie i rozwijanie stanowią istotny element procesu tworzenia oprogramowania.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.