Słownik

Zasilanie przyrostowe

Zasilanie przyrostowe to proces ładowania wyłącznie tych danych, które uległy zmianie od ostatniego zasilania. W ramach tego procesu, zamiast ponownego ładowania całego zbioru danych, identyfikowane są i przetwarzane tylko te rekordy, które uległy modyfikacji, dodaniu lub usunięciu od ostatniej aktualizacji. Jest to efektywna technika, która pomaga oszczędzać czas i zasoby, szczególnie w przypadku dużych zbiorów danych, umożliwiając bieżące aktualizacje i utrzymanie dokładności informacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.