Słownik

Dashboard (kokpit)

Dashboard (kokpit) to interfejs użytkownika, który prezentuje różne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz miary w jednym widoku lub na jednej stronie. Jest to narzędzie służące do prezentacji danych w czytelny i zorganizowany sposób, umożliwiające szybkie zrozumienie i analizę istotnych informacji. Dashboardy są szeroko stosowane w biznesie i technologii do monitorowania wyników, zarządzania procesami i podejmowania decyzji. Pozwalają użytkownikom na śledzenie wybranych metryk, identyfikację trendów oraz reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym. Dzięki różnym widżetom, wykresom, tabelom i grafikom dashboardy ułatwiają wizualizację danych i dostarczają narzędzie do efektywnego zarządzania działalnością.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.