Słownik

Funkcja (SQL)

Funkcja (SQL) to predefiniowany zestaw instrukcji w języku SQL (Structured Query Language), który służy do wykonania określonych obliczeń lub operacji na danych w bazie danych. Funkcje SQL pozwalają na wykonywanie różnych zadań, takich jak agregacja danych (np. SUM, AVG), manipulacja tekstami (np. CONCATENATE), operacje na datach (np. DATEFORMAT), oraz wiele innych. Funkcje są istotnym narzędziem w bazach danych, umożliwiającym programistom i analitykom pracę z danymi, transformację i analizę, co znacząco ułatwia zarządzanie danymi w aplikacjach i systemach bazodanowych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.