Słownik

Atrybut

Atrybut, w kontekście baz danych, to kolumna lub pole w tabeli, przeznaczone do przechowywania określonego typu danych, takich jak liczby, tekst czy daty. Każdy atrybut określa konkretną cechę lub właściwość rekordów w tabeli. Na przykład, w tabeli klientów atrybuty mogą zawierać dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Atrybuty pełnią kluczową rolę w strukturze bazy danych, definiując typy informacji, które mogą być przechowywane, oraz umożliwiając jednolitą organizację i dostęp do danych. Dzięki atrybutom możliwe jest efektywne zarządzanie i analizowanie informacji, co jest niezwykle istotne w obszarze zarządzania danymi i systemów informatycznych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.