Słownik

Agregacja danych

Agregacja danych to proces zbierania, łączenia i organizowania różnorodnych źródeł informacji w spójną strukturę lub format. Ma na celu stworzenie jednolitej bazy danych lub zestawienia, które ułatwiają analizę i raportowanie. W trakcie tego procesu dane mogą być oczyszczane, standaryzowane i przekształcane, aby zapewnić jednolitą jakość i spójność informacji. Agregacja danych jest niezbędna w analizie biznesowej i Business Intelligence, umożliwiając organizacjom skuteczne wykorzystanie zgromadzonych danych do podejmowania trafnych decyzji, identyfikowania trendów oraz monitorowania wydajności, co w konsekwencji przyczynia się do efektywniejszego zarządzania i osiągania celów biznesowych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.