Słownik

Transformacja danych

Transformacja danych to proces modyfikacji danych, który może obejmować zmianę ich struktury, formatu lub wartości. Celem tego procesu jest przygotowanie danych do celów analizy, raportowania lub integracji z innymi systemami. Transformacja danych może obejmować różne operacje, takie jak czyszczenie danych, normalizacja, obliczenia, łączenie różnych źródeł danych oraz usuwanie błędów i duplikatów. To kluczowy etap w zarządzaniu danymi, który umożliwia organizacjom wykorzystanie danych w bardziej użyteczny sposób oraz zapewnia spójność i dokładność informacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.