Słownik

Staging danych

Staging danych to tymczasowa przestrzeń, w której dane są przechowywane przed ich przetworzeniem i załadowaniem do docelowego miejsca, takiego jak baza danych, hurtownia danych lub system analityczny. Jest to etap pośredni w procesie ETL (Extract, Transform, Load), gdzie dane są przygotowywane i przekształcane przed ich finalnym umieszczeniem w docelowej lokalizacji. Staging danych pozwala na kontrolę jakości, czyszczenie, normalizację i ewentualne przekształcenie danych przed ich użytecznym wykorzystaniem w analizie i raportowaniu. Jest to ważny element zapewniający spójność i dokładność danych w całym procesie przetwarzania.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.