Słownik

Estymacja

Estymacja to proces przewidywania czasu, zasobów i wysiłku potrzebnych do wykonania określonego zadania, projektu lub innej działalności. Jest to istotny krok w planowaniu i zarządzaniu projektem, który pozwala na określenie realistycznych celów i alokację odpowiednich zasobów. W ramach estymacji zespół projektowy lub osoby odpowiedzialne dokładnie analizują wymagania i parametry zadania, uwzględniając różne czynniki, takie jak skomplikowanie, doświadczenie zespołu, dostępność zasobów itp. Estymacja może być dokonywana za pomocą różnych technik, takich jak metoda punktów funkcyjnych, techniki wyceny parametrami lub podejście oparte na ekspertyzie. Poprawna estymacja jest kluczowa dla sukcesu projektu, pomaga uniknąć nadmiernego wydłużenia czasu realizacji i przekroczenia budżetu oraz pozwala na lepsze planowanie działań.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.