Słownik

Walidacja danych

Walidacja danych to proces sprawdzania i zapewniania jakości danych zgromadzonych w systemie, bazie danych lub aplikacji. Celem walidacji danych jest upewnienie się, że dane są poprawne, kompletnie wprowadzone i spełniają określone kryteria jakościowe. W trakcie walidacji dane są porównywane z ustalonymi regułami, normami lub wzorcami, a wszelkie niezgodności lub błędy są identyfikowane i korygowane. Ten proces jest kluczowy na drodze prowadzącej do wyeliminowania wszelkich błędów, utrzymania dokładności danych oraz zapewnienia, że informacje używane w analizach, raportach i wspierające podejmowanie świadomych decyzji są rzetelne i wiarygodne. Walidacja danych jest kluczowa w zarządzaniu danymi i może być automatyzowana w celu skutecznego zapewnienia jakości danych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.