Słownik

Sprint

Sprint to krótki czas mający odniesienie do metodyki Scrum, trwający zazwyczaj od 2 do 4 tygodni, podczas którego zespół projektowy koncentruje się na realizacji określonych celów i zadań. To kluczowy element iteracyjnego podejścia Scrum, w którym zespół pracuje nad dostarczeniem konkretnych funkcji lub rozwiązań, mających wartość dla projektu lub produktu. Podczas sprintu zespół planuje, projektuje, koduje i testuje te cele, dążąc do ich kompletnego wykonania w ustalonym czasie. Sprint kończy się prezentacją osiągniętych wyników oraz retrospekcją, co pozwala na poprawę procesu pracy w kolejnych sprintach. Sprinty w Scrumie umożliwiają adaptację projektu do zmieniających się warunków i ciągłe dostarczanie wartości klientowi.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.