Słownik

Inner join

Inner join to rodzaj łączenia w SQL, który zwraca tylko te rekordy, które mają pasujące klucze w obu tabelach. Jest to operacja używana do łączenia danych z dwóch tabel na podstawie wspólnego kryterium lub klucza, przy czym tylko te rekordy, które spełniają to kryterium, są zwracane w wyniku zapytania. Inner join pozwala na prezentację danych w określony sposób, umożliwiając wydobycie informacji z różnych tabel i łączenie ich w jednym zestawieniu. Jest używany w celu wydobycia dokładnych danych, które pasują do określonych kryteriów i są obecne w obu tabelach, co umożliwia bardziej zaawansowane i spersonalizowane analizy danych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.