Słownik

Index

Index (indeks) to struktura danych w bazie danych, która jest używana do przyspieszenia procesu wyszukiwania i dostępu do danych. Indeksy są tworzone na jednej lub wielu kolumnach tabeli i przechowują posortowane wartości tych kolumn, co pozwala na efektywne określenie, gdzie znajdują się konkretne dane w bazie. Dzięki indeksom, operacje wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych stają się znacznie szybsze, ponieważ baza danych może skorzystać z informacji zawartych w indeksach, zamiast przeszukiwać całą tabelę. Indeksy są kluczowym narzędziem optymalizacji wydajności baz danych i pozwalają na prezentację danych w określony sposób, co znacząco poprawia responsywność aplikacji i skraca czas dostępu do informacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.