Słownik

Schemat gwiazdy

Schemat gwiazdy to model danych używany w hurtowniach danych, gdzie tabela faktów jest połączona z tabelami wymiarów w strukturze przypominającej gwiazdę. W tym modelu tabela faktów zawiera kluczowe miary i wskaźniki, które odnoszą się do różnych aspektów działalności organizacji. Tabele wymiarów reprezentują różne atrybuty i charakterystyki tych miar, które można wykorzystać do segmentacji i analizy danych. Schemat gwiazdy jest popularny w analizie biznesowej ze względu na swoją czytelność i wydajność w przetwarzaniu zapytań, co pozwala użytkownikom szybko uzyskiwać informacje biznesowe z hurtowni danych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.