Słownik

SCD (Slowly Changing Dimension)

SCD (Slowly Changing Dimension) to technika stosowana w hurtowniach danych do zarządzania danymi wymiarów, które zmieniają się bardzo powoli w czasie. Jest to podejście mające na celu śledzenie i zachowanie historycznych zmian w danych, które odnoszą się do określonych atrybutów lub wymiarów. SCD umożliwia organizacjom monitorowanie ewolucji danych i śledzenie, jak zmieniają się relacje między atrybutami w danym wymiarze w dłuższym okresie czasu. To kluczowe narzędzie w analizie trendów i podejmowaniu decyzji biznesowych na podstawie zmieniających się danych, zapewniając spójność i dokładność w hurtowniach danych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.