Słownik

Relacja

Relacja, w kontekście baz danych relacyjnych, to logiczne połączenie tabel za pomocą klucza. Klucz jest atrybutem (lub zbiorem atrybutów) połączonych tabel, dzięki niemu możliwe jest jednoznaczne identyfikowanie poszczególnych wierszy. To umożliwia przechowywanie danych w bardziej zorganizowany i spójny sposób oraz ułatwia wykonywanie skomplikowanych zapytań SQL, analiz danych i raportowania. Relacje tworzą spójną strukturę danych, co pozwala na efektywne zarządzanie informacjami w bazie danych relacyjnej, co jest kluczowe dla wielu aplikacji biznesowych i systemów informatycznych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.