Słownik

Outer Join

“””Outer join”” to rodzaj łączenia w bazach danych, który zwraca wszystkie rekordy, gdy istnieje dopasowanie w co najmniej jednej z tabel. Jest to rozszerzenie złączenia wewnętrznego, działające podobnie, lecz wymaga dodatkowego określenia, które nie musi być spełnione w zapytaniu. Dodatkowo można użyć typów złączeń “”LEFT””, “”RIGHT”” lub “”FULL”” do określenia, czy chcemy zwrócić rekordy tylko z jednej tabeli (LEFT lub RIGHT), czy wszystkie rekordy z obu tabel (FULL). Jest to przydatne narzędzie do analizy danych, gdy chcemy uwzględnić wszystkie dostępne informacje z obu źródeł, niezależnie od spełnienia warunków zapytania.”

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.