Słownik

Rekord danych

Rekord danych to pojedynczy wiersz w tabeli, który zawiera zbiór powiązanych danych. Każdy rekord reprezentuje jedną jednostkę danych, taką jak klient, produkt lub zdarzenie, a jego kolumny (atrybuty) przechowują konkretne szczegóły lub właściwości tej jednostki. Rekordy danych stanowią fundamentalne elementy w bazach danych, umożliwiając przechowywanie, organizację i dostęp do informacji w sposób uporządkowany i spójny. Są kluczowe dla skutecznego zarządzania danymi, analizy danych oraz generowania raportów.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.