Słownik

OLAP (On-Line Analytical Processing)

OLAP (On-Line Analytical Processing) to technika analizy danych, która umożliwia przeglądanie i eksplorację informacji z wielu wymiarów. W przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych OLAP pozwala na przeprowadzanie złożonych analiz, agregacji i wydobywanie wiedzy z dużych zbiorów danych, które są zorganizowane w taki sposób, aby ułatwiać analizę z różnych perspektyw i hierarchii. OLAP jest używany w biznesie do generowania raportów, tworzenia dashboardów i wspomagania procesu podejmowania decyzji, umożliwiając użytkownikom eksplorację danych i wydobywanie cennych informacji biznesowych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.