Słownik

Wymiar

Wymiar, w kontekście danych i analizy, to atrybut lub kategoria, która umożliwia segmentację, kategoryzację lub grupowanie miar. Przykłady wymiarów obejmują czas, lokalizację, produkt, klienta czy źródło danych. Wymiar pozwala na organizację i analizę danych w kontekście różnych aspektów, co umożliwia dokonać precyzyjniejszej oceny i zrozumieć dane. Wymiar jest kluczowym elementem w narzędziach z obszaru Business Intelligence i w analizie danych, pomaga w identyfikowaniu wzorców, trendów oraz w podejmowaniu trafniejszych decyzji biznesowych.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.