Słownik

Right join

“””Right Join”” to odwrotność operacji łączenia typu “”Left join”” w języku SQL. W przypadku “”right Join”” zwracane są wszystkie rekordy z prawej tabeli oraz pasujące rekordy z lewej tabeli. Jeśli nie ma dopasowania, wypełniane są wartościami NULL. To narzędzie pozwala na połączenie danych z dwóch tabel na podstawie określonych kryteriów, skoncentrowane głównie na prawej tabeli. Jest używane do analizy i raportowania danych, szczególnie w przypadkach, gdy interesują nas głównie rekordy z prawej tabeli i ich ewentualne powiązania z lewą tabelą.”

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.