Słownik

Left join

“””Left join”” to rodzaj operacji łączenia (join) w języku SQL, który zwraca wszystkie rekordy z lewej tabeli oraz pasujące rekordy z prawej tabeli. Gdy nie ma dopasowania, kolumny z prawej tabeli są wypełniane wartościami NULL. To narzędzie umożliwia połączenie danych z dwóch tabel na podstawie określonych kryteriów i wydobycie pełniejszego zestawienia informacji, nawet jeśli niektóre rekordy nie mają swojego odpowiednika w drugiej tabeli. Jest często używane do analizy i raportowania danych z różnych źródeł w bazach danych relacyjnych.”

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.