Słownik

Baza relacyjna

Baza relacyjna to rodzaj bazy danych, w której są one przechowywane, zarządzane i organizowane w formie tabel i relacji. Każda tabela reprezentuje określony rodzaj informacji, a relacje definiują połączenia między nimi. Bazy danych relacyjnych wykorzystują strukturę tabel, co umożliwia skuteczne przechowywanie danych, a także składanie precyzyjnych zapytań, przeprowadzanie analiz i manipulację informacjami. Są szeroko używane w biznesie i systemach informatycznych ze względu na swoją spójność i możliwość efektywnego zarządzania danymi.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.