Słownik

Schemat (namespace)

Schemat (namespace) to kontener logiczny funkcjonujący w bazie danych, który służy do grupowania powiązanych obiektów, takich jak tabele, widoki, procedury składowane i inne. Jest to sposób organizacji danych i struktur w bazie, który pomaga w zarządzaniu i uporządkowaniu różnych elementów systemu bazodanowego. Dzięki schematom można utrzymywać porządek w bazie danych, zapewniając jednocześnie izolację i spójność między różnymi zestawami obiektów. Schematy są szczególnie użyteczne w dużych bazach danych, gdzie istnieje wiele elementów i potrzeba ich uporządkowania oraz zabezpieczenia przed kolizjami nazw.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.