Słownik

PO (Product Owner)

BO (Business Owner), czyli właściciel biznesowy, to osoba lub jednostka odpowiedzialna za konkretne obszary biznesowe, lub produkty w organizacji. Business Owner to kluczowy decydent w organizacji, który zarządza danym aspektem działalności firmy, nadzoruje jego strategię, rozwój i wyniki. Zadaniem BO jest zbudowanie pozytywnych relacji między zespołem technicznym a interesariuszami biznesowymi, dbając o zrozumienie potrzeb klientów i efektywne dostarczanie wartości. Ich zadaniem jest również definiowanie priorytetów, celów i wymagań dotyczących danego obszaru, aby zapewnić zgodność działania firmy z przyjętą strategią oraz osiąganie zamierzonych biznesowych targetów. Właściciele biznesowi odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji i sukcesie organizacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.