Słownik

Back-end

Back-end, zwany także warstwą logiki biznesowej, to fundamentalna część aplikacji lub systemu komputerowego, odpowiedzialna za przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych i bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do front-endu, który odpowiada za interakcję z użytkownikiem, back-end działa w tle i zapewnia podstawowe funkcje, które umożliwiają działanie aplikacji. To tutaj są przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane, a także wykonywane operacje biznesowe. Back-end jest zazwyczaj tworzony przy użyciu różnych języków programowania, frameworków i baz danych, aby zapewnić efektywne i skalowalne funkcje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub systemu. Jego rola jest kluczowa dla zapewnienia spójności, bezpieczeństwa i wydajności całego rozwiązania.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.