ETL (Extract, Transform, Load) to kluczowy proces w zarządzaniu danymi, który rozpoczyna się od ekstrakcji danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki CSV czy aplikacje internetowe. Następnie dane są poddawane różnym operacjom przekształcenia, obejmującym czyszczenie, normalizację, łączenie źródeł oraz obliczenia nowych kolumn. Celem tego etapu jest przygotowanie danych do zapisu w docelowym systemie lub hurtowni danych, zapewniając ich spójność, dokładność i odpowiedni format. Ostatecznie przekształcone dane są ładowane do docelowego systemu, gdzie stanowią bazę do analizy, raportowania i podejmowania decyzji biznesowych. Proces ETL jest nieodzowny w efektywnym zarządzaniu danymi, umożliwiając organizacjom wykorzystanie informacji z różnych źródeł do osiągania celów biznesowych i generowania wartości.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.