Słownik

Normalizacja danych

Normalizacja danych to proces organizowania danych w bazie w celu zmniejszenia redundancji i poprawy integralności. Jest to metoda projektowania baz danych, która polega na dzieleniu informacji na mniejsze, spójne i powiązane ze sobą części, co eliminuje niepotrzebne powtórzenia danych. Normalizacja pomaga wyeliminować ryzyko pojawienia się błędów w danych oraz ułatwia skuteczne zarządzanie nimi. Dzięki temu, bazy danych stają się bardziej efektywne, łatwiejsze do utrzymania i bardziej odporne na anomalie. Normalizacja danych jest kluczowym działaniem w projektowaniu baz danych, szczególnie w systemach, które przechowują duże ilości informacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.