Słownik

Agile (zwinność)

Agile (zwinność) to podejście w zarządzaniu projektami, które kładzie nacisk na iteracyjny rozwój i aktywną współpracę między zespołem projektowym a klientem lub interesariuszami. Jest to filozofia, która promuje elastyczność, adaptacyjność i szybkie dostarczanie wartości poprzez krótkie cykle pracy zwane iteracjami. W metodyce Agile, zespoły często pracują nad niewielkimi fragmentami projektu, nazywanymi zadaniami lub funkcjonalnościami, dostarczając je regularnie i otrzymując feedback od klienta. To podejście pomaga dostosowywać projekt do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych oraz zapewnia skuteczną reakcję na nowe informacje. Agile jest szeroko stosowane w dziedzinie rozwoju oprogramowania, ale jego zasady mogą być również zastosowane w innych obszarach projektowego zarządzania.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.