Słownik

Tabela

Tabela, w kontekście baz danych, to struktura przechowująca dane w zorganizowanej formie wierszy i kolumn. Każdy wiersz reprezentuje pojedynczy rekord, podczas gdy kolumny określają typy informacji przechowywanych w tabeli. Kolumny nazywane są też atrybutami. Tabele są niezwykle istotnym elementem systemów zarządzania bazami danych, umożliwiającym składowanie, indeksowanie i efektywne wyszukiwanie danych. Są używane w różnych dziedzinach, od analizy biznesowej po aplikacje internetowe, zapewniając strukturalną i łatwą w użyciu formę przechowywania informacji.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.