Słownik

Tabela faktów

Tabela faktów, w kontekście baz danych i analizy danych, to struktura zawierająca numeryczne wartości miar oraz klucze służące do identyfikacji i segmentacji tych miar w relacji do tabel wymiarów. Tabele faktów stanowią centralny element w systemach Business Intelligence, przechowując dane dotyczące działalności biznesowej, takie jak sprzedaż, dochód czy inny wskaźnik wydajności, wraz z wymiarami takimi jak czas, lokalizacja, produkt czy klient. Pozwalają na kompleksową analizę i generowanie raportów, co umożliwia osobom decyzyjnym lepiej zrozumieć dane i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.