Słownik

Architektura danych

Architektura danych to ogólna struktura i model, które definiują sposób przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych w organizacji. Ta struktura obejmuje zasady, normy i komponenty technologiczne, które wspólnie tworzą spójny system gromadzenia i ochrony dostępu do danych. Architektura danych określa, jak dane są organizowane, klasyfikowane, udostępniane oraz chronione, zapewniając integralność, dostępność i zgodność danych. Architektura danych jest kluczowym elementem strategii zarządzania danymi, umożliwiając organizacjom efektywne wykorzystanie informacji pozwalające podejmować świadome decyzje biznesowe, wprowadzać innowacje i osiągać założone cele.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.