Słownik

Zasada Pareto

Zasada Pareto, nazywana także regułą 80/20, to prawidłowość głosząca, że 80% wyników, korzyści lub efektów pochodzi z 20% przyczyn, lub działań. Jest to obserwacja, która często ma zastosowanie w różnych dziedzinach, wskazując na nierównomierny rozkład wpływu czynników na ostateczne rezultaty. Zasada Pareto podkreśla istotę identyfikowania i skupiania się na kluczowych 20% czynników lub działaniach, które generują największą wartość lub wpływ, co może być wykorzystane do optymalizacji procesów, zarządzania zasobami i osiągania bardziej efektywnych wyników.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.