Słownik

Scrum

Scrum to popularny ramowy model implementacji metodyki Agile, który koncentruje się na krótkich cyklach pracy nazywanych sprintami. Jest to podejście do zarządzania projektami, które promuje elastyczność, współpracę i ciągłe doskonalenie. W Scrumie zespół projektowy pracuje nad określonym zestawem zadań w sprinterskim tempie, który trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. Podczas sprintu zespół skupia się na dostarczeniu wartościowych funkcji, a każdy sprint kończy się prezentacją efektów i retrospekcją, aby poprawić proces pracy. Scrum ułatwia adaptację projektu do zmieniających się warunków i umożliwia klientowi lub interesariuszom aktywny udział w kształtowaniu produktu. To skuteczne narzędzie w branży IT i nie tylko, dzięki któremu projekty są dostarczane w sposób bardziej efektywny i zgodny z oczekiwaniami klienta.

Zapytaj o nas

    Chcemy działać zgodnie z prawem, dlatego prosimy Ciebie o oznaczenie checkboxów. Nie obawiaj się, nie będziemy wysyłać spamu. Będziemy się z Tobą kontaktować jedynie w takim zakresie, jaki wynika z wyrażonych przez Ciebie zgód. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł wycofać udzielone zgody.

    Nasz cel

    Kluczem do sukcesu jest połączenie najlepszych narzędzi, know-how i doświadczenia partnera wdrożeniowego.

    Do pełnego wykorzystania możliwości platformy Qlik, rekomendujemy dedykowane szkolenia.

    Najlepsze narzędzia i udane wdrożenie nie zawsze mogą wystarczyć.